Save the date: Maandag 12 november in gesprek met Laurens Ivens en  Marnix Bolkestein. Op maandag 12 november gaan zowel de directeur Handhaving en Toezicht, de heer Bolkestein, als de wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens, met ons in gesprek over de handhaving en regelgeving. We verwachten een grote opkomst, dus afhankelijk van de te maken kosten kunnen we al dan niet besluiten tot het vragen om een kleine bijdrage. Je kunt  je hier alvast aanmelden. Binnenkort krijg je een vragenlijstje toegestuurd waarin je kenbaar kunt maken welke vragen je aan één van beide heren (of allebei) wilt stellen. Locatie: Zuiderkerk, aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Verslag van deze avond kunt u vinden onder ‘home’.


De eerste bijeenkomst van Amsterdam Gastvrij was op 28 november 2017. Deze formele oprichtingsvergadering werd door meer dan 100 gastheren en -vrouwen bijgewoond en een grote meerderheid besloot zich aan te sluiten en lid te worden. Lees HIER (powerpoint) de presentatie van missie, concrete doelstellingen en acties die we daar hebben gepresenteerd en lees hier de lange lijst met suggesties en aanbevelingen die u op deze avond deed.


Laatste nieuws