Amsterdam Gastvrij organiseert heel regelmatig bijeenkomsten die op verschillende platforms worden gecommuniceerd. Onderstaand treft u het inschrijfformulier voor de lopende dan wel laatste bijeenkomst aan tot de volgende bijeenkomst uitgeschreven is:

Donderdag 6 december: lezing van professor Jon Schilder (Vrije Universiteit) over de onhoudbaarheid van het gemeentelijk beleid (20.15-22.15 uur) voorafgegaan door de (besloten) Algemene Ledenvergadering Amsterdam Gastvrij (19-20 uur).

Vrije toegang voor leden. Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 5,- ter bestrijding van de kosten over te maken op NL67 BUNQ 2291 0907 47 t.n.v.  Vereniging Amsterdam Gastvrij ovv Bijeenkomst 6 december en uw email adres. In plaats van @ zet u ‘at’.

Inschrijfformulier voor de ledenvergadering en/of lezing in de Zuiderkerk:

Name *
Name
Vink aan wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk *


Op 28 september liet professor Jon Schilder de Telegraaf al weten dat de invoering van een 30 dagen beperking juridisch onhoudbaar zal blijken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan’. Dus zal het leiden tot rechtszaken. Vergelijkbare bedenkingen heeft hij ten aanzien van de invoering van een vergunningenstelsel per 2020. Op ons verzoek bleek professor Schilder bereid nog voor de behandeling in de commissie Wonen en Bouwen in de gemeenteraad zijn bevindingen op 6 december a.s. met ons te delen. Natuurlijk nodigen we ook de raadsleden uit en hopen dat zij de betekenis van zijn betoog goed tot zich zullen laten doordringen. Hij houdt zijn voordracht op 6 december in de Zuiderkerk vanaf 20.15 uur. Vrij toegang voor leden van Amsterdam Gastvrij.

Aan niet-leden vragen wij een bijdrage vaan € 5,- ter bestrijding van de kosten over te maken op NL67 BUNQ 2291 0907 47 t.n.v.  Vereniging Amsterdam Gastvrij ovv Bijeenkomst 6 december en uw email adres. In plaats van @ zet u ‘at’

In november 2017 hielden wij onze oprichtingsvergadering. Daarin hebben wij onze missie, doelstellingen en aanpak aan u voorgelegd. We zijn een jaar verder dus is het tijd om ons als bestuur inhoudelijk en financieel aan onze leden te verantwoorden. Dat doen we eveneens op donderdag 6 december in de Zuiderkerk, voorafgaand aan de voordracht van professor Schilder van 19.00 – 20.00 uur. Daar kijken we niet alleen terug, maar doen we ook voorstellen om onze strategie een aanpak aan te scherpen en voor de nabije toekomst succesvoller te maken. Aan al onze leden: kom om 19.00 uur en praat mee. De agenda met begeleidende stukken wordt op 3 december aan u verstuurd.


De eerste bijeenkomst van Amsterdam Gastvrij was op 28 november 2017. Deze formele oprichtingsvergadering werd door meer dan 100 gastheren en -vrouwen bijgewoond en een grote meerderheid besloot zich aan te sluiten en lid te worden. Lees HIER (powerpoint) de presentatie van missie, concrete doelstellingen en acties die we daar hebben gepresenteerd en lees hier de lange lijst met suggesties en aanbevelingen die u op deze avond deed.