Verslag voordracht Prof Jon Schilder: beperking tot 30 dagen vakantieverhuur voldoet niet aan fundamentele rechtsbeginselen.

Op donderdag 6 december hield professor A.E. (Jon) Schilder, hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een uitgebreide voordracht over de juridische onmogelijkheden van het voorgenomen besluit van de gemeente Amsterdam om het aantal dagen vakantieverhuur per januari 2019 terug te brengen van 60 naar 30 dagen.

Zijn bewaren richten zich op twee fundamentele rechtsbeginselen:

Read More

(Telegraaf) interview met professor Jon Schilder (VU): “Stad neemt loopje met de regels”

(Telegraaf) interview met professor Jon Schilder (VU): “Stad neemt loopje met de regels”

Met stijgende verbazing kijkt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder van de Vrije Universiteit naar de manier waarop het gemeentebestuur van de hoofdstad met wet- en regelgeving omspringt. Vanaf 1 januari mogen Amsterdammers hun woning nog maar 30 dagen per jaar verhuren en de burgemeester kondigde aan het ‘boerkaverbod’ niet te willen handhaven. Deugt dat wel?

Read More

Vragen van Amsterdam Gastvrij naar aanleiding van de nota van beantwoording Huisvestingsverordening.

Op 3 oktober 2018 hield Laurens Ivens, wethouder Wonen, een ‘Consultatie’ onder een aantal partijen waaronder Amsterdam Gastvrij betreffende de voorgenomen Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 waarin o.m. het voorstel staat om vakantieverhuur terug te brengen van 60 tot 30 dagen vanaf 1 januari 2019. Woensdag 21 november ontvingen wij van het college een Nota van beantwoording. Waar het in deze nota gaat om het voornemen de vakantieverhuur verder terug te brengen tot 30 dagen roept deze beantwoording nog aan paar vragen op:

Read More

Donderdag 6 december: Professor Jon Schilder (Vrije Universiteit) over de onhoudbaarheid van het gemeentelijk beleid voorafgegaan door Algemene Ledenvergadering Amsterdam Gastvrij.

28 september liet professor Jon Schilder in de Telegraaf al weten dat de invoering van een 30 dagen beperking juridisch onhoudbaar zal blijken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan’. Dus zal het leiden tot rechtszaken. Vergelijkbare bedenkingen heeft hij ten aanzien van de invoering van een vergunningenstelsel per 2020.

Read More