Feitenboek Amsterdam Gastvrij

Geachte leden van de Amsterdamse Gemeenteraad,

Graag en met enige trots doet Vereniging Amsterdam Gastvrij u ons recente Feitenboek met betrekking tot de Particuliere Verhuur in Amsterdam toekomen.

Het bevat de belangrijkste feiten rond dit onderwerp, uiterst kort samengevat in 7 sheets. Veel van deze feiten komen overeen met het U kort geleden door Airbnb toegezonden rapport van Ecorys over Toerisme in Amsterdam. Omdat beide publicaties vooral feiten weergeven is dat ook niet verwonderlijk.

Wij verzoeken u van ons Feitenboek kennis te nemen, in het bijzonder in het licht van de op handen zijnde beleidsvoornemens van het college met betrekking tot beperking van vakantieverhuur en capaciteitsbeleid voor Bed & Breakfasts.

Wij zouden de volgende oproep aan u willen doen:

  1. De discussie meer dan tot nu toe te baseren op feiten in plaats van emoties.

  2. Te erkennen welk gering aandeel de particuliere verhuur heeft bij de drukte in de stad respectievelijk het aantal verblijfstoeristen en welk miniem verschil een begrenzing tot 30 dagen vakantieverhuur hierin zal maken (minus 1,2 %).

  3. Het college te vragen zijn Woon- en Bouwagenda niet langer geforceerd via Toerismebeleid uit te willen voeren.

  4. Een Toerisme top te organiseren, waarin we met alle betrokkenen nagaan op welke manier het probleem van de overmatige drukte en overlast in Amsterdam effectief kan worden bestreden.

Altijd tot nadere toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

Tim Klein Haneveld en Hans Onno van den Berg