Brandbrief aan Laurens Ivens n.a.v. de plotselinge en voorbarige aanpassing van B&B regels

Beste Laurens, Vandaag werden wij onaangenaam verrast door het bericht (https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/regels-bb/) dat de regels voor het starten van een B&B plotseling door de gemeente aangepast bleken. Zoals je weet zijn wij geen voorstander van het vergunningenstelsel. Het dient namelijk geen doel. Maar we realiseren ons ook dat we te maken hebben met de politieke realiteit. Toch steekt de de aankondiging vandaag. En wel omdat: A) Als Amsterdam gastvrij dachten we, ondanks we het over veel zaken niet (geheel) eens zijn, in goed gesprek te zijn met jou/de gemeente. Het aanpassen van regels waarvan die aanpassing nog dezelfde dag impact heeft, past m.i. niet in die samenwerking en constructieve relatie. B) Onlangs werd een digitaal platform gelanceerd (amsterdam.nl/denkmee) om hier Amsterdammers de gelegenheid te geven hun mening en argumenten te geven over B&B's en het beleid hieromtrent. Ik stel vast dat dit platform een puur cosmetische aangelegenheid is. "We vinden het heel belangrijk te horen hoe burgers denken over zaken - we doen er echter niets mee." C) Het veranderen van regels is bijzonder voorbarig: Nog voordat überhaupt duidelijk is of het nog niet uitgewerkte vergunningenstelsel juridisch haalbaar is, wordt de eveneens niet uitgewerkte overgangsregeling geblokkeerd voor potentiële B&B's. D) In de tekst komt de zin "Woningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te wonen" voor. Dat geldt dus juist 100% voor B&B's. Daarnaast worden B&B's vandaag 1 op 1 in verband gebracht met de leefbaarheid in de stad. Totale onzin, zoals meermaals in wederzijds begrip besproken. E) De aanpassingen van vandaag zijn een directe belemmering voor (startende) ondernemers. Wederom: nog voordat duidelijk is of een vergunningenstelsel haalbaar is en hoe dat er uit gaat zien of hoe het volumebeleid vorm gaat worden gegeven. Nog afgezien hoe het juridisch zit: ik vind het al met al een onbehoorlijke, onverkwikkelijke gang van zaken. We hebben het er a.s. maandag vast verder over (zie hieronder, bijeenkomst 12 november). Goed weekend, Tim Volgende Bijeenkomst op 12 november: in gesprek met Laurens Ivens en Marnix Bolkestein Op maandag 12 november gaan zowel de directeur Handhaving en Toezicht, de heer Marnix Bolkestein, als de wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens, met ons in gesprek over de handhaving en regelgeving. We verwachten een grote opkomst. Aanmelding is verplicht. Je kunt je HIER aanmelden. Je krijgt dan binnenkort een vragenlijstje toegestuurd om je vragen in te vullen die je aan één van beide heren (of allebei) wilt stellen. Locatie: Zuiderkerk, aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur. Meld je je aan op maandag 12 november dan geen bevestigingsmail meer maar je bent welkom. Amsterdam Gastvrij! Vereniging van Bed & Breakfast en Vakantieverhuur, behartigt de belangen van verhuurders, levert een bijdrage aan de gemeentelijke visieontwikkeling op B&B en vakantieverhuur, wil de beeldvorming daarover positief beïnvloeden en de leden ondersteunen in procedures met overheden of corporaties. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist. Zo vaart heel Amsterdam wel bij het toerisme.