Donderdag 6 december: Professor Jon Schilder (Vrije Universiteit) over de onhoudbaarheid van het gemeentelijk beleid voorafgegaan door Algemene Ledenvergadering Amsterdam Gastvrij.

Op 28 september liet professor Jon Schilder in de Telegraaf al weten dat de invoering van een 30 dagen beperking juridisch onhoudbaar zal blijken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan’. Dus zal het leiden tot rechtszaken. Vergelijkbare bedenkingen heeft hij ten aanzien van de invoering van een vergunningenstelsel per 2020. Op ons verzoek bleek professor Schilder bereid nog voor de behandeling in de commissie Wonen en Bouwen in de gemeenteraad zijn bevindingen op 6 december a.s. met ons te delen. Natuurlijk nodigen we ook de raadsleden uit en hopen dat zij de betekenis van zijn betoog goed tot zich zullen laten doordringen. Hij houdt zijn voordracht op 6 december in de Zuiderkerk vanaf 20.15 uur. Vrij toegang voor leden van Amsterdam Gastvrij. Aan niet leden vragen wij een bijdrage van € 5,- ter bestrijding van de kosten (pinnen nog niet mogelijk voor zowel het betalen van het lidmaatschap, toegang of voor de bar).

Ook belangrijk: In november 2017 hielden wij onze Grote Oprichtingsvergadering. Daarin hebben wij onze missie, doelstellingen en aanpak aan u voorgelegd. We zijn een jaar verder dus is het tijd om ons als bestuur aan onze leden te verantwoorden. Dat doen we eveneens op donderdag 6 december in de Zuiderkerk, voorafgaand aan de voordracht van professor Schilder van 19.00 – 20.00 uur. Daar kijken we niet alleen terug, maar doen we ook voorstellen om onze strategie en aanpak aan te scherpen en voor de nabije toekomst succesvoller te maken. Aan al onze leden: kom om 19.00 uur en praat mee. De Agenda met begeleidende stukken wordt op 3 december aan u verstuurd. En voor wie nog geen lid is maar dat wel wil worden: klik HIER om naar het lidmaatschapsformulier te gaan.

Klik HIER om je aan te melden voor de bijeenkomst van 6 december voor leden en niet leden.