Bijeenkomst: Bijstand bij boetes en dwangsommen

Amsterdam Gastvrij organiseerde op dinsdag 27 februari een bijeenkomst voor B&B hosts over de stand van zaken rond regelgeving en handhaving, de onder handen zijnde juridische procedures, de juridische ondersteuning die vanuit Amsterdam Gastvrij wordt opgezet en wat een effectieve lobby kan uithalen. Onderstaande  link brengt u bij de teksten bij de presentatie door Tim Klein Haneveld, Hans Onno van de Berg; Iris de Roos (Van Bavel Advokaten) en Jim Frielink (Quest advokaten)

http://bit.ly/2oyiYRE