Kom in Actie, stuur een email

Beste B&B houder of vakantieverhuurder,
 
A.s. woensdag 7 maart houdt de Commissie Wonen een belangrijke vergadering waar besluiten genomen kunnen worden die de particuliere toeristische verhuur nog verder zullen inperken: het terugbrengen van vakantieverhuur tot 30 dagen, de invoering van een vergunningenstelsel voor B&B’s, om zo hun aantal terug te dringen en een evaluatie van het meldpunt Zoeklicht en Zoeklicht Extra, inclusief de invallen van de dienst Handhaving en Toezicht.
 
De commissie krijgt echter onvoldoende input van gewone Amsterdammers, mensen zoals wij, die toeristen op een verantwoorde manier onder dak brengen. Jouw stem kan juist nu van grote invloed zijn op de manier waarop de commissie tegen de particuliere verhuur aankijkt.
 
Daarom: laat je horen, en breng het belang van de gewone Amsterdamse gastvrouwen en –heren onder de aandacht. Stuur een email met onderstaande tekst aan alle commissieleden.
De emailadressen van de commissieleden:

D66
Bart Vink (b.vink@raad.amsterdam.nl)
Reinier van Dantzig (r.van.dantzig@raad.amsterdam.nl)
Alexander Hammelburg (a.hammelburg@amsterdam.nl)
Marijn Bosman (m.bosman@raad.amsterdam.nl)
Joris van Osselaer (j.van.osselaer@amsterdam.nl)
 

PvdA
Maarten Poorter (mpoorter@raad.amsterdam.nl)
Marjolein Moorman (mmoorman@raad.amsterdam.nl)

VVD
Rik Torn (r.torn@vvdamsterdam.nl)
Stefan de Bruijn, (s.debruijn@vvdamsterdam.nl)
Tjakko Dijk (t.dijk@vvdamsterdam.nl)
Cees Eenhoorn (c.eenhoorn@vvdamsterdam.nl)
 
SP
Erik Flentge (e.flentge@raad.amsterdam.nl)
Remine Alberts (ralberts@raad.amsterdam.nl)
 
GroenLinks
Jasper Groen (j.groen@raad.amsterdam.nl)
Jorrit Nuijens (j.nuijens@raad.amsterdam.nl)
 
Partij voor de Dieren
Johnas van Lammeren (j.vanlammeren@partijvoordedieren.nl)
Anke Bakker (abakker@raad.amsterdam.nl)
Joyce van Heijningen (jheijningen@raad.amsterdam.nl)
 
CDA
Diederik Boomsma (dboomsma@raad.amsterdam.nl)
Niek Wijmenga (n.wijmenga@amsterdam.nl)
 
Partij van de Ouderen
Wil van Soest (w.van.soest@raad.amsterdam.nl)
 
 Je kunt het effect van deze mail nog vergroten door:
1.  deze email te delen met andere gastvrouwen en –heren.
2. Kom naar de commissievergadering op 7 maart a.s. hetzij als inspreker, hetzij op de publieke tribune.
 
De vergadering is gepland van 9.00 – 12.30 uur met een eventuele verlening in de avond. Agendapunt 16-22 (onze agendapunten) zitten vrij zeker in de ochtend, vermoedelijk ergens na 10.00 uur. Kom vooral naar de publieke tribune. Maar nog beter: vraag inspraak aan en vertel – in 2 / 3 minuten, daar moet je het mee doen  - je persoonlijke verhaal en waarom je het optreden van de gemeente onterecht vindt. Dat moet uiterlijk 24 uur voor de vergadering, dus voor dinsdag 9.00 uur.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/458888/raadscommissie%20Wonen%2007-03-2018
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Onno van den Berg
Strategie en Bedrijfsontwikkeling in Kunst en Cultuur
e  info@hansonnovandenberg.nl
t  +31651208094
www.hansonnovandenberg.nl
 

 
Voorbeeld mail

Geachte  Commissieleden,
 
A.s. woensdag 7 maart evalueert en bespreekt u in de commissievergadering Wonen de reeds genomen en nog voorgenomen beleidsmaatregelen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de particuliere toeristische verhuur.
Ik ben zo’n particuliere verhuurder.  Ik ontvang toeristen, breng ze onder dak, wijs ze de weg in Amsterdam, draag bij aan spreiding van de drukte buiten het centrum en voorkom overlast, omdat ik ze ken.  De particuliere verhuur betekent ook dat er minder hotels gebouwd hoeven worden en er meer ruimte is voor het bouwen van woningen.
 
Het verhuren van (een deel van) mijn huis is in het voordeel van de stad en ook voor mij van belang. Het verschaft mij een noodzakelijke aanvulling op mijn inkomen en het stelt mij in staat om de ‘goede’ toeristen welkom te heten en wegwijs te maken in Amsterdam.
 
Uw overeenkomst met Airbnb en Booking.com geeft u alle mogelijkheden om de 60 dagengrens te realiseren en woningonttrekking tegen te gaan.
De voorgestelde maatregelen (om de vakantieverhuur verder te beperken tot 30 dagen en een vergunningenstelsel voor B&B’s in te voeren zijn onnodig. Dat geldt ook voor enkele van de al bestaande regels. Het meldpunt vakantieverhuur is onnodig omdat uw afspraak met de platforms al voorziet in de door u gewenste beperking (blijkt uit uw eigen evaluatie), uw anonieme meldpunt Zoeklicht is een vrijbrief voor jaloerse of boze buurtgenoten ons als verhuurders een hak te zetten.
 
De afgelopen twee jaar bent u bij voortduring doende symboolpolitiek te bedrijven en voedt u met uw verkiezingsretoriek de onterechte negatieve beeldvorming die er over de particuliere toeristische verhuur is ontstaan. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor bonafide gastvrouwen- en heren zoals ikzelf en doet afbreuk aan de vriendelijkheid waarmee de toeristische sector zijn gasten wil onthalen.
Voer in elk geval geen nieuwe beperkende maatregelen in en ga in gesprek met Amsterdam Gastvrij over de gevolgen van de reeds bestaande regelgeving.
 
Met vriendelijke groet,
 
<ondertekening>