Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

Amsterdam, 22 januari 2019

(Naar aanleiding van zijn conceptrapport van 19 januari j.l.)

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Hoofdstuk 8 behandelt toerisme. In dat hoofdstuk benoemt u – geheel terecht - een aantal problemen waarop de gemeente onvoldoende weerwoord heeft. Ook de sector waar wij voor staan – de particuliere toeristische verhuur – komt daar aan de orde. Daar zijn ongelukkiger wijze een paar onjuistheden ingeslopen, waar wij graag uw aandacht voor vragen.

 • Op blz. 39 e.v. spreekt u enkele malen over B&B en Airbnb.
  Daar is sprake van een begripsverwarring. Er zijn twee soorten particuliere verhuur aan toeristen, de zogenaamde vakantieverhuur, waar mensen voor maximaal 30 dagen (sinds 2019) hun hele huis aan toeristen mogen verhuren (ca. 18.000 adressen) als zij zelf op vakantie zijn, en het runnen van een B&B waar mensen een beperkt deel van hun huis (maximaal 40%) het hele jaar door beschikbaar stellen aan toeristen (ca. 4.500 adressen). Beide vormen van verhuur vinden plaats via platforms, waar Airbnb de meest bekende van is, maar daarnaast bestaan er nog Booking.com, Homeaway, en enkele andere.

 • Ernstiger is dat u op blz. 39 stelt dat er bij (beide?) vormen van verhuur sprake zou zijn van ‘onttrekking aan de woningvoorraad’.
  Dat is pertinent onjuist. Beide vormen van particuliere verhuur vinden plaats vanuit huizen waar mensen wonen. Er worden door deze verhuur dus geen woningen onttrokken (tenzij illegaal) en het verminderen van dit aanbod (30 dagen ipv 60 dagen vakantieverhuur, of het beperken van het aantal B&B’s) voegt dan ook geen enkele woning toe, want er wonen immers al mensen.

 • Voor zover u spreekt over ‘gehele Airbnb panden’ gaat het om een – ook door de gemeente erkende – beperkte categorie van illegale hotels die terecht en met succes bestreden worden.

 • Op blz. 41 stelt u dat een ‘fors deel van het geld (via provisieconstructies) weg stroomt’ en Amsterdammers daar dus geen voordeel van hebben.
  Ook dat is voor de particuliere vakantieverhuur onjuist. De provisie aan de platforms loopt uiteen van 6% - 15% (afhankelijk van de diensten die men afneemt), dus 85% tot 94% van de verdiensten komt juist wél terecht bij inwoners van Amsterdam. Hotelketens zijn veel vaker in buitenlandse handen, dus juist dáár stroomt een veel groter deel van de omzetten weg naar het buitenland (o.m. Spanje, Frankrijk).

 • In paragraaf 8.4 is één van de oplossingen die u noemt opnieuw het terugdringen van particuliere verhuur
  En ook daar is de eerder genoemde begripsverwarring tussen Airbnb en B&B terug te vinden. Zolang 85% tot 90% van alle toeristen in een hotel overnachten denken wij niet dat beperking van particuliere verhuur veel bijdraagt aan het oplossen van de door u genoemde toeristische problemen.

 • Wij vinden het opmerkelijk dat u de hotelbouw helemaal niet noemt bij uw constateringen en oplossingen.
  Er zitten nog 5.000 tot 8.000 hotelkamers ‘in de pijplijn’ (artikel Parool ‘ondanks-hotelstop-komen-er-nog-8000-kamers-bij’), een toename van de hotelcapaciteit die op zich al meer bedraagt dan alle particuliere verhuur samen.

Amsterdam Gastvrij erkent dat particuliere toeristische verhuur voor problemen kan zorgen, in het bijzonder waar het gaat om overlast op de trap of in een straat/buurt waar het verschijnsel omvangrijke vormen heeft aangenomen. Wij zijn evenwel van oordeel dat wij dat probleem zelf kunnen tackelen en zullen daar het komend jaar ook voorstellen voor doen onder het motto ‘overlast lossen we zelf op’.

Ook ondersteunen wij van harte uw voorstel om tot een wethouder toerisme te komen.  

Wij begrijpen dat het voor deze derde editie te laat is om nog om correctie of aanvulling te vragen, maar wij hopen dat u voor een volgende editie met onze opmerkingen rekening wilt houden. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Onno van den Berg