10 vragen en antwoorden over B&B regels aan de gemeente Amsterdam

Op 28 juli 2018 stelden we de gemeente Amsterdam 10 vragen met betrekking tot onduidelijkheden in de regels die iedere keer weer bijgesteld worden voor B&B houders. De antwoorden waren niet erg bemoedigend en de vraag blijft of deze regels rechtsgeldigheid hebben. De Hoge Raad deed begin 2019 een uitspraak die er op neer komt dat 1 dag vakantieverhuur al woningonttrekking is tenzij men zich aan de regels van de gemeente houdt. Kortom, de gemeente kan doen en laten wat ze wil, maar Amsterdam Gastvrij gaat n.a.v. deze uitspraak naar de Europese Commissie met een klacht en het verzoek een Inbreukprocedure te starten.