Door Amsterdam Gastvrij aanbevolen juristen en andere van belang zijnde dienstverleners en informatie

Amsterdam Amsterdam Gastvrij verwijst zijn leden graag naar ter zake kundige en betaalbare juridische (of andersoortige) dienstverleners, door deze in de gelegenheid te stellen zich via de website van de vereniging te presenteren en zo de status van Voorkeursleverancier te krijgen. Belangrijke voorwaarden voor deze status als Voorkeursleverancier betreffen transparantie, bewezen expertise, effectiviteit en  prijsstelling. Na goedkeuring door het bestuur stellen dienstverleners zich op deze pagina voor aan de  vereniging.
Verder komen we zo nu en dan nuttige informatie tegen die we met u willen delen, zoals over verzekeringen e.d.

Amstel Advocaten (VVE recht, burenrecht en huurrecht)

SchoemanVanSteijn, fiscalisten (algemeen en vennotschaps- en inkomstenbelasting)

Over verzekeringen