POSITION PAPER Woonbeleid Stadsdeel Amsterdam Centrum Dinsdag 12 maart 2019.

In antwoord op vragen aan leden stadsdeelcommissie Centrum maart 2019, onderwerp: wonen special (zie voor de vragen laatste alinea van wonen special)

van Amsterdam Gastvrij komt op voor een verantwoorde B&B- en vakantieverhuur en daarbij passende regelgeving. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen en bestreden. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist.

Uw stadsdeelcommissie stelt zich de vraag of (verdere) regulering van Vakantieverhuur en B&B noodzakelijk is om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de ‘druktebeleving’ en het woonkarakter van de binnenstad. Ook vraagt u welke criteria u kunt aandragen voor eventuele quota en in welke gebieden een nuloptie zinvol kan zijn. Hieronder treft u onze reactie op deze vraagstelling aan.

1.       Vakantieverhuur en B&B verzorgen kleinschalige opvang van toeristen, waarbij gewone Amsterdammers meeprofiteren van het toenemend toerisme; Er zijn ca. 19.000 adressen in Amsterdam die aan vakantieverhuur doen en 4.500 adressen die een B&B aanbieden. 70% daarvan ligt buiten de ring. Particuliere verhuur draagt dus bij aan spreiding.

2.       De particuliere verhuur aan toeristen (B&B en vakantieverhuur tezamen)  levert niet meer dan 5%-6% van alle drukte in de stad. 54% van alle drukte komt van dagjesmensen, zoals museumbezoekers uit Enschede, bachelor-parties uit Amersfoort en dronkemansfeesten van Engelsen die in één dag op en neer gaan met de boot. De rest van de drukte wordt veroorzaakt door overnachtende toeristen. Van deze ligt 88% in een hotel en 12% bij een particulier. Er komen nog 8.000 hotelbedden in Amsterdam bij, de komende jaren, dat zijn al twee keer zoveel overnachtingen (2,4 miljoen) dan alle particuliere verhuur bij elkaar (1,2 miljoen). Het aantal woonboten is op deze aantallen helemaal verwaarloosbaar klein.

3.       De drukte in dit gebied en de daarmee gepaard gaande overlast is evident. In het bestrijden van de drukte en overlast zou het daadwerkelijk iets kunnen betekenen als een nuloptie voor vakantieverhuur tot de mogelijkheden zou behoren, stelt de notitie van het Stadsdeel. Het bestrijden van drukte door in één  gebied (b.v. postcode 1012) vakantieverhuur helemaal te verbieden, gaat voorbij aan bovenstaande cijfers, waaruit blijkt dat de particuliere verhuur slechts marginaal bijdraagt aan drukte en overlast, maar veronderstelt ook dat als mensen daar geen vakantiewoning meer kunnen huren ze ook wegblijven uit het 1012 gebied. Er staat geen hek om 1012, dus wie elders slaapt komt er toch op bezoek. Een schrijnend voorbeeld is het extra belasten van toeristen die per cruiseschip Amsterdam bezoeken. Na de aankondiging daarvan hebben al 24 van de 85 ‘aanvaarten’ gemeld voortaan in IJmuiden of Zaandam aanlanden. Vervolgens komen ze per bus naar de binnenstad. Amsterdam wel de lasten, niet de lusten, kopte Het Parool.

4.       Een vergunningplicht voor B&B en een daaraan gekoppeld capaciteitsbeleid is niet nodig als het landelijk registratienummer er dit jaar komt. Daar is ook Amsterdam Gastvrij een voorstander van. Daarmee wordt echte illegaliteit bestreden en wordt voor iedereen zichtbaar wie wel en wie niet zijn huis of een gedeelte daarvan aanbiedt aan toeristen. Daar is geen aanvullend vergunningenbeleid voor nodig.

5.       Voor capaciteitsbeleid van B&B’s geldt hetzelfde als voor de 0 optie van vakantieverhuur. Het lost geen problemen op. De aantallen zijn te klein en de mensen komen uit aanpalende postcode gebieden (70% van alle particuliere verhuur is al buiten de ring) toch naar het centrum.

6.       Amsterdam Gastvrij erkent dat vakantieverhuur en B&B in sommige gevallen een negatieve invloed heeft op het woonkarakter van de buurt. Dit is echter vooral het geval bij illegale verhuur (hele panden aan toeristen verhuren) wat ook volgens ons krachtig bestreden moet worden. Uit de laatste rapportage van de centrale stad blijkt dat de gemeente daar al tamelijk succesvol in is.

7.       Voor de bonafide verhuur pleiten wij voor de invoering van een protocol ‘Verhuren doe je met de Buren’, waar verhuurders zich verplichten hun buren te informeren over en te betrekken bij hun vakantieverhuur of B&B zodat overlast direct bij de verantwoordelijke verhuurder gemeld kan worden.

8.       Uw vragen:

a.       Dragen vakantieverhuur en B&B in dezelfde mate bij aan de druktebeleving in de binnenstad?

NEE, want ze dragen per saldo nauwelijks iets bij. Het gaat om homeopatische verdunning.

b.       Verandert het huidige gebruik van woningen voor B&B en vakantieverhuur het woonkarakter van de buurt? Vermindert daardoor bijvoorbeeld de permanente bewoning, de sociale cohesie, de buurtsamenleving, het gebruik en verblijf van bewoners in de openbare ruimte, het voorzieningenniveau zoals voor dagelijkse boodschappen?

JA, DAT KAN, maar dat lossen we zelf op met ons programma ‘verhuren doe je met je buren’.

c.       Criteria voor het eventueel hanteren van quota?

GEEN, want quota helpen niet tegen de drukte (of de ‘beleving van drukte’) en overlast lossen we zelf op.

d.       In welke gebieden zou een nuloptie of het hanteren van quota behulpzaam zijn.

NERGENS, want een nuloptie of quota helpen dus niks.

9.       De brief van het college over capaciteitsbeleid d.d. 6 februari 2018

Deze brief is verouderd. Het college denkt opnieuw na over nut en noodzaak van een vergunningenbeleid, eventueel in te voeren in 2020

10.   Wij hopen dat het stadsdeel niet pleit voor maatregelen die geen enkele bijdrage leveren aan vermindering van drukte en overlast, maar die vooral de goedwillende particuliere verhuurder treffen ten gunste van het (internationaal) hotelwezen.

11.   Wij werken graag samen met het stadsdeel aan de uitwerking van ons programma ‘Verhuren doe je met de Buren’.

Bronnen:

Feitenboek

Daverende rolkoffers, feiten en mythen vakantieverhuur en B&B

Leefbaarheidsonderzoek 2017

Nadere informatie bij Tim Klein Haneveld of Hans Onno van den Berg (duovoorzitters).

info@amsterdamgastvrij.com

www. amsterdamgastvrij.com

t: 06 10907611