Woningruil is geen vakantieverhuur: die hoef je niet te melden

Eén van onze leden vroeg zich af of woningruil door de gemeente gezien zou worden als vakantieverhuur en dus opgegeven zou moeten worden voor je 30 dagen maximum. Daarover is contact geweest met een ambtenaar van de dienst Handhaving en Toezicht. Deze deed vervolgens de tegenstrijdige uitspraak dat dit niet het geval was, maar dat je het wel op de website moest melden, maar dat het dan niet zou meetellen. Dat is echter een onzinnige uitspraak omdat het meldformulier helemaal geen onderscheid maakt tussen vakantieverhuur en woningruil. Dus kun je dat achteraf nooit van elkaar aftrekken.

Amsterdam Gastvrij heeft daar nader onderzoek naar gedaan en het antwoord is dat je woningruil NIET hoeft op te geven als vakantieverhuur.

Daar zijn 3 redenen voor:

  1. van principiële aard: ruil is geen verhuur. Met ruil ontvang je geen geld.

  2. deze gelijkstelling van vakantieverhuur en woningruil staat nergens op de website van de gemeente en is ook niet terug te vinden in enige beleidsregel, noch in de huisvestingsverordening. Dan ontbreekt elke wettelijke basis voor een dergelijke regel.

  3. We hebben de gemeente er nog een keer naar gevraagd, maar daar na 6 weken geen antwoord op gekregen.

Dus: woningruil is geen vakantieverhuur en hoeft niet te worden gemeld. Wel is het verstandig om bij geval van een bezoek door de dienst H&T te kunnen bewijzen dat het om ruil en niet om verhuur gaat, door b.v. de emails waarmee de ruil is bezegeld, of de website via welke je dat hebt georganiseerd, te bewaren.