Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Als er in een wijk (daar heeft Adam er 99 van) al meer dan 100 B&B’s zijn, komen er niet meer bij, bij minder B&B’s is er nog groei mogelijk. Absolute grens is 4% van de woningvoorraad. In wijken met teveel overlast van vakantieverhuur wil de gemeente het daar kunnen verbieden.

Amsterdam gastvrij bereidt een reactie voor. Daarover informeerden we de leden op onze bijeenkomst van 20 juni jongstleden. De inspraak loopt van 1 juni 2019 t/m 14 juli 2019 ( vanwege een storing een dag extra) via de officiële inspraakpagina: Huisvestingsverordening 2020 in de inspraak

Men kan ook een reactie geven op de pagina Amsterdamse woonplannen 2020, die reacties worden wel door gemeente ambtenaren gelezen en eventueel ter plekke beantwoord, maar niet meegenomen in de officiële inspraak. Goed idee dus om op beide pagina’s dezelfde reactie te plaatsen.