Bijeenkomst: (20-6) voordracht over-toerisme professor Jan van der Borg en behandeling voorstel nieuwe Huisvestingsverordening 2020.

Op donderdag 20 juni j.l hield professor Jan van der Borg (prof Toerisme Venetië en Leuven) voor een bomvolle Nassaukerk (300 mensen) een voordracht over het snelgroeiende toerisme mbt onder meer particuliere verhuur zoals B&B.

“De kwaliteitstoerist verblijft bij mensen thuis”

Professor Jan van der Borg:

“Ik wil vanavond ingaan op 3 aspecten van massatoerisme in kunst-steden zoals Amsterdam en Venetië, maar ook Brugge en Antwerpen. Het eerste betreft de ontwikkeling van de omvang van dat toerisme, maar – even belangrijk - ook van de kwaliteit ervan. In het tweede deel wil ik iets vertellen over Venetië dat steeds meer als schrikbeeld van overtoerisme wordt gezien en tot slot zal ik ingaan op de noodzaak tot nieuw beleid. Want tot nu toe blijft de aanpak van het massatoerisme steken in het slikken van een paracetamolletje en worden oplossingen gezocht in de verkeerde richting. lees hier de hele voordracht.

Fragmenten van de voordracht kun je vinden op You Tube:

fragment 1 De unieke ervaring vindt de toerist juist bij B&B’s

fragment 2 Gemeenten willen niks doen tegen de dagjesmensen en doen daarom aan symboolpolitiek door B&B’s te bashen

fragment 3 Toerisme moet het welzijn van de bewoners dienen

fragment 4 De klant van de bonafide B&B wil je juist hebben

Kanaal Z interview met Jan van der Borg over massatoerisme en de toekomst

Daarna besprak Amsterdam Gastvrij de wijze waarop de vereniging een antwoord wil formuleren op de voorgenomen nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2020. lees hier het verslag

De powerpoint presentatie van tijdens de bijeenkomst kunt u terugkijken.