Zienswijze Amsterdam Gastvrij betreffende de voorgestelde Huisvestingsverordening

Geacht college,

Begin juni 2019 hebt u de concept Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vrij gegeven voor inspraak. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik en sturen u onze zienswijze namens de Vereniging Amsterdam Gastvrij, de belangenbehartiger van ca. 22.000 bonafide aanbieders van particuliere toeristische verhuur. Lees hier de hele zienswijze

En als u nog geen eigen inspraak hebt ingeleverd in de vorm van uw eigen verhaal ‘wat als ik mijn b&b zou moeten stoppen’, kunt u wellicht nog putten uit de argumentatie in onze zienswijze. De inspraak loopt van 1 juni 2019 t/m 13 juli 2019 via de officiële inspraakpagina: Huisvestingsverordening 2020 in de inspraak