(FD 20 mei 2018) Sentiment over Airbnb is in een mum van tijd volledig gekanteld

Eva Rooijers, 20 mei 2018
Tot een jaar of drie geleden was Airbnb nog een leuke manier om wat geld bij te verdienen als je op vakantie ging. Er kleefde toen nog een romantisch imago aan de opkomst van de deeleconomie. Airbnb was een 'authentiek' alternatief voor de uniforme hotelkamer.

Read More

Hoe los je de administratieve puinhoop bij aanmelden B&B via gemeenteformulier op?

Er zijn bij nieuwe inschrijvers van een B&B of vakantieverhuur nogal wat vragen gerezen over het proces van aanmelding. Wie aan vakantieverhuur wil doen of een B&B begint moet zich twee keer aanmelden: 
Bij de gemeente: eenmalig voor B&B en bij Vakantieverhuur elke keer dat je verhuurt. En in beide gevallen één keer bij de gemeentelijke belastingen i.v.m. betaling van toeristenbelasting.

Ondervind je ook problemen lees dan hier de hele uitleg van Amsterdam Gastvrij. Onderstaand onze conclusies:

  1. Het is een nieuwe formulier. Voor alle reeds bestaande B&B’s bestond dit formulier helemaal niet. Van de naar schatting 4.500 B&B’s zijn er vermoedelijk 4.000 particulier. 

  2. Een B&B hoeft helemaal niet ingeschreven te worden in de KvK. Zie daarvoor de site van Bed&Breakfast Nederland
    Daaruit blijkt dat er pas sprake is van een bedrijfsmatige opzet als er een omzet van meer dan € 10.000,- wordt behaald. En dan nog is er daarboven geen verplichting tot inschrijving, maar kun je daartoe bij de KvK een verzoek doen.
    Ook hebben we informatie ingewonnen bij onze fiscalist. En ook deze stelt dat inschrijving van een B&B bij de Kamer van Koophandel niet nodig is.

Wat dus te doen?

De ‘verplichte’ velden onder ‘bedrijfsmatig’ invullen met ‘geen’ of ‘niet van toepassing’. Als er verderop gevraagd wordt naar de boekhouder: opnieuw je eigen naam invullen met je eigen telefoonnummer.

De belastingdienst is hierover door één van onze leden gebeld. Zij melden om te komen in het werk en dat het ze allemaal niet uitmaakt wat je invult…

POSITION PAPER Woonbeleid Stadsdeel Amsterdam Centrum Dinsdag 12 maart 2019.

Amsterdam Gastvrij komt op voor een verantwoorde B&B- en vakantieverhuur en daarbij passende regelgeving. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen en bestreden. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist.

Uw stadsdeelcommissie stelt zich de vraag of (verdere) regulering van Vakantieverhuur en B&B noodzakelijk is om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de ‘druktebeleving’ en het woonkarakter van de binnenstad. Ook vraagt u welke criteria u kunt aandragen voor eventuele quota en in welke gebieden een nuloptie zinvol kan zijn. Hieronder treft u onze reactie op deze vraagstelling aan.

Read More

Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Read More

Opinie: In Appels en Peren kun je niet wonen.

Commentaar op ‘Woningprijzen en huren in LA.’ Onderzoek gepubliceerd in ESB Publieke Belangen, Jaargang 103 (4768S) 20 december 2018, auteur: A. de Bas
Het wekt geen verbazing dat Laurens Ivens, wethouder wonen van de gemeente Amsterdam, de uitkomst van bovenstaand onderzoek meteen aangreep om hem ook voor de hoofdstad van toepassing te verklaren: ‘'We onderzoeken nu of we nog een stapje verder kunnen gaan en Airbnb in sommige buurten helemaal kunnen verbieden.', aldus Ivens bij AT5.

Read More

Gemeente draait 30 dagen vakantieverhuur terug naar 60 dagen!

Naar aanleiding van de Column van 11 januari 2019 over wethouder Ivens die via de soms wat slordige media, Airbnb voor de voeten gooide dat zij het gemeentebeleid nog niet volledig hadden gecommuniceerd op hun site, stuurde een van onze leden ons het volgende citaat uit de schriftelijke bevestiging van de gemeente Amsterdam op de verplichte aanmelding van gasten:

Read More

Vragen van Amsterdam Gastvrij naar aanleiding van de nota van beantwoording Huisvestingsverordening.

Op 3 oktober 2018 hield Laurens Ivens, wethouder Wonen, een ‘Consultatie’ onder een aantal partijen waaronder Amsterdam Gastvrij betreffende de voorgenomen Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 waarin o.m. het voorstel staat om vakantieverhuur terug te brengen van 60 tot 30 dagen vanaf 1 januari 2019. Woensdag 21 november ontvingen wij van het college een Nota van beantwoording. Waar het in deze nota gaat om het voornemen de vakantieverhuur verder terug te brengen tot 30 dagen roept deze beantwoording nog aan paar vragen op:

Read More