Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Vergunning B&B-houders leidt tot schaarse vergunningen, schaarse vergunningen leiden tot meer rechtszaken

Marc van Weeren, Blenheim Advocaten, 3 juli 2019

Vergunning bed&breakfast Amsterdam en woningdelen; plannen gemeente 

In de concept huisvestigingsverordening van Amsterdam voor 2020 staan onder andere voorstellen voor nieuwe regels voor kamerverhuur, toeristische verhuur. B&B’s in Amsterdam moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. Per wijk is er een maximaal aantal vergunningen te vergeven (quotum). Als er in een wijk meer aanvragen voor een B&B vergunning zijn dan in het quotum past, worden de vergunningen verloot. Er is dan sprake van schaarse vergunningen, en daar geldt een speciale procedure voor.

Read More

Bijeenkomst: (20-6) voordracht over-toerisme professor Jan van der Borg en behandeling voorstel nieuwe Huisvestingsverordening 2020.

Op donderdag 20 juni j.l hielt professor Jan van der Borg (prof Toerisme Venetië en Leuven) voor een bomvolle Nassaukerk (300 mensen) een voordracht over het snelgroeiende toerisme mbt onder meer particuliere verhuur zoals B&B, waarvan dit weekend een verslag.

Daarna besprak Amsterdam Gastvrij de wijze waarop de vereniging een antwoord wil formuleren op de voorgenomen nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2020. betreffende linken lees verder.

Read More

Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen!

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Opinie: Woningonttrekking en het gedoog principe

auteur: A. de Bas

De Amsterdamse handhavingspraktijk, die ook door leden van Amsterdam Gastvrij regelmatig wordt ondervonden en die uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van wethouder Ivens, zou mijn vader waarschijnlijk woedend gemaakt hebben. Het bestaan van een meldpunt ‘Zoeklicht’, de gemeentelijke kliklijn, zou voor hem, in “zijn” Amsterdam onbestaanbaar zijn geweest en zo zou hij ook het optreden van sommige BOA’s bij huisbezoeken verafschuwd hebben. Dit alles zou voor hem teveel analogieën met 40-45 hebben.
Maar de meeste moeite zou hij volgens mij gehad hebben met de geïnstitutionaliseerde gedoogregelingen rond het begrip woningonttrekking, iets wat ik nu, jaren na zijn dood, pas echt begin te begrijpen.

Read More

(FD 20 mei 2018) Sentiment over Airbnb is in een mum van tijd volledig gekanteld

Eva Rooijers, 20 mei 2018
Tot een jaar of drie geleden was Airbnb nog een leuke manier om wat geld bij te verdienen als je op vakantie ging. Er kleefde toen nog een romantisch imago aan de opkomst van de deeleconomie. Airbnb was een 'authentiek' alternatief voor de uniforme hotelkamer.

Read More

Woningruil is geen vakantieverhuur. Of wel? Of niet? Eerst maar eens een onderbouwd antwoord.

Geachte heer Aissatti,

Het bestuur van Amsterdam Gastvrij heeft zich gisteren beraden op uw antwoord op onze vraag met betrekking tot huizenruil. In bijgaande brief treft u ons antwoord aan. Kern daarvan is dat wij uw argumenten om woningruil en vakantieverhuur aan elkaar gelijk te stellen tekort vinden schieten.

Read More

(Vakantie)woningruil is volgens de gemeente wél vakantieverhuur, het moet niet gekker worden!

In antwoorde op vragen van Amsterdam Gastvrij over vakantieruil antwoordde de gemeente op 7 mei j.l. alsvolgt:

In woningen moet worden gewoond. Vakantieruil is het ter beschikking stellen van een woning voor kort verblijf (korter dan 6 maanden), waarbij de bewoner zelf niet aanwezig is. De functie van de woning wijzigt, net als bij vakantieverhuur, op zo’n moment tijdelijk van ‘wonen’ naar ‘logies’. Het gebruiken van woning als logies is in Amsterdam verboden, tenzij er een onttrekkingsvergunning is.

Read More

Woningruil is geen vakantieverhuur: die hoef je niet te melden

Eén van onze leden vroeg zich af of woningruil door de gemeente gezien zou worden als vakantieverhuur en dus opgegeven zou moeten worden voor je 30 dagen maximum. Daarover is contact geweest met een ambtenaar van de dienst Handhaving en Toezicht. Deze deed vervolgens de tegenstrijdige uitspraak dat dit niet het geval was, maar dat je het wel op de website moest melden, maar dat het dan niet zou meetellen. Dat is echter een onzinnige uitspraak omdat het meldformulier helemaal geen onderscheid maakt tussen vakantieverhuur en woningruil. Dus kun je dat achteraf nooit van elkaar aftrekken.

Read More