Vergunning B&B-houders leidt tot schaarse vergunningen, schaarse vergunningen leiden tot meer rechtszaken

Marc van Weeren, Blenheim Advocaten, 3 juli 2019

Vergunning bed&breakfast Amsterdam en woningdelen; plannen gemeente 

In de concept huisvestigingsverordening van Amsterdam voor 2020 staan onder andere voorstellen voor nieuwe regels voor kamerverhuur, toeristische verhuur. B&B’s in Amsterdam moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. Per wijk is er een maximaal aantal vergunningen te vergeven (quotum). Als er in een wijk meer aanvragen voor een B&B vergunning zijn dan in het quotum past, worden de vergunningen verloot. Er is dan sprake van schaarse vergunningen, en daar geldt een speciale procedure voor.

Read More

Onderzoek Colliers: 60% van vakantieverhuurders overtreedt de 30 dagen regel.

Vorige maand was het onderzoek van Colliers naar Aribnb opeens sterk in het nieuws met de kop dat 60% van de vakantieverhuurders de 30 dagen grens zou overschrijden. Hoewel de rest van onderzoek van Colliers goed in elkaar zit, denken wij dat hier toch een paar stevige fouten worden gemaakt. We gaan met ze praten.

Read More

Woningruil is geen vakantieverhuur: die hoef je niet te melden

Eén van onze leden vroeg zich af of woningruil door de gemeente gezien zou worden als vakantieverhuur en dus opgegeven zou moeten worden voor je 30 dagen maximum. Daarover is contact geweest met een ambtenaar van de dienst Handhaving en Toezicht. Deze deed vervolgens de tegenstrijdige uitspraak dat dit niet het geval was, maar dat je het wel op de website moest melden, maar dat het dan niet zou meetellen. Dat is echter een onzinnige uitspraak omdat het meldformulier helemaal geen onderscheid maakt tussen vakantieverhuur en woningruil. Dus kun je dat achteraf nooit van elkaar aftrekken.

Read More

Meer mogelijkheden voor kamerverhuur: Rotterdamse huisvestingsverordening onverbindend verklaard

MannaertsAppels Advocaten:

Veel gemeentes in Nederland proberen kamerverhuur (aan studenten, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsmigranten) aan banden te leggen door een zogenoemde kamerverhuurvergunning verplicht te stellen. Vaak worden die vergunningen slechts beperkt of helemaal niet meer afgegeven, zodat het moeilijk is om nieuwe kamerverhuurpanden te exploiteren of al langer bestaande situaties te legaliseren.

Read More

POSITION PAPER Woonbeleid Stadsdeel Amsterdam Centrum Dinsdag 12 maart 2019.

Amsterdam Gastvrij komt op voor een verantwoorde B&B- en vakantieverhuur en daarbij passende regelgeving. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen en bestreden. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist.

Uw stadsdeelcommissie stelt zich de vraag of (verdere) regulering van Vakantieverhuur en B&B noodzakelijk is om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de ‘druktebeleving’ en het woonkarakter van de binnenstad. Ook vraagt u welke criteria u kunt aandragen voor eventuele quota en in welke gebieden een nuloptie zinvol kan zijn. Hieronder treft u onze reactie op deze vraagstelling aan.

Read More

Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Read More

Opinie: In Appels en Peren kun je niet wonen.

Commentaar op ‘Woningprijzen en huren in LA.’ Onderzoek gepubliceerd in ESB Publieke Belangen, Jaargang 103 (4768S) 20 december 2018, auteur: A. de Bas
Het wekt geen verbazing dat Laurens Ivens, wethouder wonen van de gemeente Amsterdam, de uitkomst van bovenstaand onderzoek meteen aangreep om hem ook voor de hoofdstad van toepassing te verklaren: ‘'We onderzoeken nu of we nog een stapje verder kunnen gaan en Airbnb in sommige buurten helemaal kunnen verbieden.', aldus Ivens bij AT5.

Read More

Gemeentelijk Onderzoek Vakantieverhuur flinterdun en opportunistisch

Begin december 2018 zwaaide wethouder Ivens op AT5 met een nieuw onderzoek naar de mate waarin mensen last hebben van vakantieverhuur. 50% van de respondenten geeft aan daar last of veel last van te hebben en een flink deel ervan steunt de gemeente in zijn voornemen om het aantal dagen terug te brengen naar 30. Een deel daarvan is zelfs voorstander van een totaal verbod. Terug naar 0.

De timing van het onderzoek is natuurlijk niet toevallig…

Read More