Woningruil is geen vakantieverhuur. Of wel? Of niet? Eerst maar eens een onderbouwd antwoord.

Geachte heer Aissatti,

Het bestuur van Amsterdam Gastvrij heeft zich gisteren beraden op uw antwoord op onze vraag met betrekking tot huizenruil. In bijgaande brief treft u ons antwoord aan. Kern daarvan is dat wij uw argumenten om woningruil en vakantieverhuur aan elkaar gelijk te stellen tekort vinden schieten.

Read More

Hoe los je de administratieve puinhoop bij aanmelden B&B via gemeenteformulier op?

Er zijn bij nieuwe inschrijvers van een B&B of vakantieverhuur nogal wat vragen gerezen over het proces van aanmelding. Wie aan vakantieverhuur wil doen of een B&B begint moet zich twee keer aanmelden: 
Bij de gemeente: eenmalig voor B&B en bij Vakantieverhuur elke keer dat je verhuurt. En in beide gevallen één keer bij de gemeentelijke belastingen i.v.m. betaling van toeristenbelasting.

Ondervind je ook problemen lees dan hier de hele uitleg van Amsterdam Gastvrij. Onderstaand onze conclusies:

  1. Het is een nieuwe formulier. Voor alle reeds bestaande B&B’s bestond dit formulier helemaal niet. Van de naar schatting 4.500 B&B’s zijn er vermoedelijk 4.000 particulier. 

  2. Een B&B hoeft helemaal niet ingeschreven te worden in de KvK. Zie daarvoor de site van Bed&Breakfast Nederland
    Daaruit blijkt dat er pas sprake is van een bedrijfsmatige opzet als er een omzet van meer dan € 10.000,- wordt behaald. En dan nog is er daarboven geen verplichting tot inschrijving, maar kun je daartoe bij de KvK een verzoek doen.
    Ook hebben we informatie ingewonnen bij onze fiscalist. En ook deze stelt dat inschrijving van een B&B bij de Kamer van Koophandel niet nodig is.

Wat dus te doen?

De ‘verplichte’ velden onder ‘bedrijfsmatig’ invullen met ‘geen’ of ‘niet van toepassing’. Als er verderop gevraagd wordt naar de boekhouder: opnieuw je eigen naam invullen met je eigen telefoonnummer.

De belastingdienst is hierover door één van onze leden gebeld. Zij melden om te komen in het werk en dat het ze allemaal niet uitmaakt wat je invult…

De Huisvestingsverordening van Amsterdam is niet geldig, aldus vastgoed advokaat Kees Nelemans

Amsterdam heeft meer geregeld dan de Huisvestingswet toelaat.
De bevoegdheid om het eigendomsrecht van een pandeigenaar te beperken ontleent de gemeente aan de Huisvestingswet. Uit de wetgeschiedenis (de parlementaire stukken) blijkt dat het de bedoeling is dat een gemeente alleen een vergunningsplicht mag instellen als er sprake is van schaarste. De beschikbaarheid van woningen moet zo krap zijn dat dit onrechtvaardige en onevenredige effecten heeft voor de bewoners van de stad. Verder moet de vergunningplicht beperkt blijven tot goedkope woonruimte.

Read More

Door Amsterdam Gastvrij aanbevolen juristen en andere van belang zijnde dienstverleners en informatie

Amsterdam Amsterdam Gastvrij verwijst zijn leden graag naar ter zake kundige en betaalbare juridische (of andersoortige) dienstverleners, door deze in de gelegenheid te stellen zich via de website van de vereniging te presenteren en zo de status van Voorkeursleverancier te krijgen.

Read More