Uiteraard gaat AG zorgvuldig met uw gegevens om, in lijn met de wet- en regelgeving, en worden uw gegevens alleen gebruikt in het kader van uw donatie en/of lidmaatschap. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor de vereniging is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

Welke persoonsgegevens verwerkt de vereniging ?

Contact- en betalingsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer).

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Lid worden

Als je je aanmeldt als lid van Vereniging AG slaan wij mogelijk de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer.

Zo kunnen wij je informeren over het lidmaatschap en je op de hoogte stellen van ledenactiviteiten. Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische en enquête doeleinden om een completer beeld te krijgen van onze leden.

Ook kun je aangeven of je de AG Nieuwsbrief wilt ontvangen.

Daarnaast kan de Vereniging AG jouw gegevens gebruiken om gerichte communicatie en aanbiedingen te kunnen doen en je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van de Vereniging. Je kunt altijd aangeven dergelijke aanbiedingen niet meer te willen ontvangen.

Persoonsgegevens die in verband met het lidmaatschap zijn verwerkt, worden na opzegging van het lidmaatschap maximaal twee jaar bewaard (dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen). Gedurende deze periode kunnen oud-leden ten behoeve van het behouden van betrokkenheid bij de vereniging incidenteel worden benaderd voor het vragen van ervaringen rondom het lidmaatschap en eventuele hernieuwing van het lidmaatschap.

Doneren

Als je donateur wordt van de Vereniging AG vragen wij je mogelijk om je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om je te informeren en te bedanken voor je donatie.

Daarnaast kunnen wij jouw informatie gebruiken voor statistische doeleinden en om een completer beeld te krijgen van onze donateurs.

Gebruik website

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Daarom gebruiken wij je gegevens om zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren. Hierbij maakt de Vereniging AG vooralsnog geen gebruik van cookies.

Nieuwsbrieven

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens ook voor het verzenden van de AG Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven. Zo houden we je op de hoogte te houden van activiteiten, acties en nieuws.

Voor de bezorging van een nieuwsbrief, is het noodzakelijk dat de Vereniging AG jouw persoonsgegevens doorgeeft aan onze bezorgingsdienst. Wil je je later afmelden voor een nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Serviceonderzoek en enquêtes

De Vereniging AG kan je gegevens voor eigen serviceonderzoek gebruiken en je benaderen voor serviceonderzoek en enquêtes. Als je aangeeft dat je hier niet voor benaderd wil worden, zal de Vereniging AG dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze servicedoeleinden.

Bijwonen bijeenkomsten en soortgelijke activiteiten

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens voor het verzenden van informatie over het deelnemen aan bijeenkomsten zoals een ALV en soortgelijke activiteiten en het registreren van aanwezigheid. Wil je je later afmelden voor dergelijke mailing? Dat kan via de afmeldlink in de betreffende mail.

Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

Wijzigen privacyverklaring

De Vereniging AG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.amsterdamgastvrij.com. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.