Short Stay (min 7 dagen en max 6 maanden)
Sinds november 2014 wordt deze vergunning niet meer verleend