Back to All Events

Belastingen, Juridische acties en hoe nu verder?

  • Compagnie Theater 50 Kloveniersburgwal Amsterdam, NH, 1012 CX Netherlands (map)

 

Geweldig! Er hebben zich bijna 400 mensen aangemeld voor deze interessante voorlichtingsavond. Iedereen is van harte welkom en we hebben een fantastische locatie gevonden, namelijk het Compagnietheater! (zie adres hieronder).

Door het grote aantal aanmeldingen (en dus een grotere locatie) vragen we aan niet-leden van de verenigingen Amsterdam Gastvrij en Waterwonen, een bijdrage van €10,-. cash te betalen bij de ingang. Voor leden van de verenigingen de toegang gratis.

• Hoe geef ik mijn inkomsten uit verhuur aan de belastingen op?
• Welke juridische acties zijn haalbaar?
• Hoe verder na de verkiezingen?

Een gezamenlijke bijeenkomst van Amsterdam Gastvrij en de vereniging Waterwonen Amsterdam

op maandag 23 april a.s. 20.00 uur
inloop vanaf 19:30 uur

Het Compagnietheater 
Kloveniersburgwal 50
1012CX Amsterdam 

• Is er belastingtechnisch een verschil tussen vakantieverhuur en het runnen van een B&B?
• Is het voor een woonboot anders dan voor een huis op het droge?
• Kun je de inkomsten kwijt in box III, en wanneer moet het worden opgegeven als inkomen in box I?
• Maakt het uit of je de opvang en schoonmaak uitbesteedt of niet?
• Hoe doe je dat als je zelf huurder bent?

De teksten die de belastingdienst daarover publiceert zijn verre van eenduidig en op onderdelen aanvechtbaar.

Programma: 

• 20:00 Prof. Jan van de Streek, Hoogleraar Internationaal Belastingrecht, zal ingaan op de nationale en internationale ontwikkelingen rond belastingheffing binnen de deeleconomie, vakantieverhuur en B&B in het bijzonder.

• 20:45 pauze

•21:00Dr. Teun Schoeman, Fiscaal Jurist, zal meer in detail ingaan op de vragen rond box I en box III, wel/niet zelf exploiteren, particulier of bedrijfsmatig.

U krijgt alle gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens de avond.

Tot aanstaande maandag, 

Waterwonen: Cassandra Hensen 

Amsterdam Gastvrij:  Tim Klein-Haneveld

Opgeven of lid worden kan nog steeds via Amsterdam Gastvrij
email:  info@amsterdamgastvrij.com
website: www.amsterdamgastvrij.com