Amsterdam Gastvrij bepaalt, bespreekt en maakt haar standpunten kenbaar zowel op schrift, in pamfletten, via inspreektijd bij commissievergaderingen van de gemeente en via acties naar commissie- en raadsleden.

Op woensdag 3 oktober 2018 sprak Amsterdamdam Gastvrij met wethouder Ivens van bouwen en wonen over de voorgestelde invoering van een vergunningenstelsel voor B&B per 1 januari 2020. (schriftelijke inbreng tbv gesprek) Geachte heer Ivens, Dank voor de uitnodiging tot een gesprek a.s. woensdag in het kader van het participatietraject rond mogelijke invoering van een vergunningen stelsel voor Bed &Breakfasts per 1 januari 2020. U vroeg ons kort onze inbreng voor dit gesprek op papier te zetten. Dat doen we bij deze. Lees Hier de hele brief en een kort verslag van het gesprek.

Op woensdag 12 juli 2018 sprak Amsterdam Gastvrij in bij de commissievergadering Wonen
van de Gemeenteraad Amsterdam. Wij betoogden daar dat de problemen worden overdreven en de meldplicht ze niet gaat oplossen, maar wel voor een grote regeldruk zorgt. Wij spraken ons daar ook uit tegen de 'verduidelijking en precisering' van de regels rond B&B omdat er geen verduidelijking is, maar een hele rits nieuwe voorwaarden, die verwarrend zijn en vragen om een handhaving inspanning, zonder dat duidelijk is welke problemen ermee worden opgelost. Ook juridisch zijn er fundamentele bezwaren aan te voeren…

Op woensdag 7 maart 2018 bracht Amsterdam Gastvrij een stuk in t.b.v. de commissievergadering Wonen over particuliere toeristische verhuur. ’Uw commissie vergadert a.s. woensdag over de particuliere toeristische verhuur. Daarbij wordt gekeken naar zowel de beleidsmaatregelen zoals die de afgelopen periode zijn genomen als naar voorgenomen nieuw beleid. Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor de particuliere toeristische verhuur (inmiddels 250 leden), deelt in deze notitie graag zijn standpunt over de in deze commissievergadering aan de orde komende onderwerpen…’
Lees HIER het hele stuk.