Volkskrant: (Column) De goede toerist

SHEILA SITALSING

Toen reizen alleen voor de rijken was, gold het fenomeen toerisme niet als groot maatschappelijk probleem. Toen jongemannen uit welgestelde gezinnen maandenlang door Europa trokken, met knechten en stapels koffers in hun kielzog, werd zo'n grand tour beschouwd als essentieel onderdeel van hun vorming tot vooraanstaand lid van de maatschappij.

Ze misdroegen zich in Rome, vergrepen zich aan prostituees in Venetië, schreven brieven naar huis vol klachten over Parijs ('Het is de lelijkste, meest beestachtige stad van het universum', schreef Horace Walpole, graaf, schrijver en politicus, in 1765), klonterden samen met landgenoten, lieten zich schilderen tegen de achtergrond van een Romeinse ruïne (veel goedkoper dan thuis!), vulden koffers met snuisterijen. En ze wisten dat dit voorrecht hun toekwam.

Nu ook niet-rijke mensen zich massaal zijn gaan verplaatsen om zich op vreemde plekken te bezondigen aan misdragingen en Wallenbezoek en klaagzangen en groepsreizen en selfies en het kopen van koelkastmagneten met I-hartje-Schin op Geul, groeit het ongenoegen. Airbnb's in elke straat, rolkoffertjesterreur, Chinezen in de voortuin, bewonersverdriet, vertrapte tulpenvelden, een botenfile in de gracht - leuk, die democratisering van het toerisme, maar kan het alsjeblieft stoppen?

Het is net als met autorijden en vliegen en veertig paar schoenen op zicht laten komen via Zalando: zodra die dingen bereikbaar worden voor voorheen-arme-sloebers, begint het gemekker bij de beter gesitueerden die er zelf jarenlang gulzig aan hebben meegedaan. Gaan ze hard 'schande, schande, schaamte, schaamte' roepen om hun eigen demonen te bestrijden.

Ook in Nederland zwelt het misnoegen aan. Ben je net terug van een bezoek aan de Angkor Wat, waar je al ellebogend tussen de drommen andere bezoekers een succesvolle selfie hebt gemaakt, moet je je thuis godbetert driftig bellend op de fiets een weg zien te banen tussen drommen Spanjaarden in de Breestraat. Waarom staan die lui dáár en niet zes dorpen verderop?

Over die laatste vraag wordt niet per se heel erg diep nagedacht in Nederland, zo blijkt uit een vrijdag verschenen rapport waarin de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vat probeert te krijgen op de min- en pluspunten van toerisme. Men doet maar wat.

De sector groeit ook in Nederland als kool: er komen meer en meer buitenlandse gasten, ze brengen meer en meer geld mee, er wordt inmiddels twee keer zoveel mee verdiend als met de landbouw, aldus de Raad, er zijn meer en meer klachten over onleefbaarheid en overtoerisme. Maar structureel beleid? Mwah, schrijft de Raad. Voor de boeren is een compleet ministerie in de weer. Naar ambtenaren die op rijksniveau aan het nadenken zijn over 'verantwoord toerismebeleid', of überhaupt kennis aan het vergaren zijn over de miljardenbusiness toerisme, moet je met een lampje zoeken.

Beleid maken is uitbesteed aan provincies en gemeenten, en daar overheerst de opvatting: hoe meer hoe beter, kwestie van geld binnenharken, en als de bewoners gaan klagen, zeggen we dat hun zorgen onze volle aandacht hebben. Toerismebelasting verdwijnt in de grote pot en wordt niet ingezet voor beleid.

Er is te weinig, schrijft de Raad. Te weinig kennis over de effecten van toerisme, te weinig aandacht vooraf voor de vraag 'hoe voorkomen we dat het er te veel worden?', te weinig 'wat vinden onze inwoners er eigenlijk van?', te weinig onderzoek naar manieren om het gedrag van mensen bij te sturen.

Dat laatste, mensen dresseren opdat ze zich gedragen zoals de autoriteiten het graag zien (op de paden blijven, niet schreeuwen) en opdat ze zich verplaatsen naar de plekken waar de autoriteiten ze graag zien (Zoetermeer is óók mooi), is de natte droom van de toerismebeleidsmaker - en niet alleen van de toerismebeleidsmaker. Het is tevens de impliciete aanname van het rapport: dat de gecultiveerde museumbezoeker een goede toerist is, en de feestganger op zoek naar een verzetje een slechte.

Parool: ‘Een verbod op Airbnb is het foutste wat Amsterdam kan doen’

Voor een toerismeprofessor woont Jan van der Borg op een droomplek. “Voor veel steden is Venetië het nachtmerriescenario, maar voor onderzoek naar de gevolgen van overtoerisme is de stad natuurlijk een uniek laboratorium.” Behalve onderzoeker is Van der Borg echter ook gewoon een mens, die zich met zijn gezin normaal door zijn woonplaats wil bewegen. 

Read More

In memoriam, Hans Onno van den Berg, oprichter en nestor van Amsterdam Gastvrij

In memoriam, Hans Onno van den Berg, oprichter en nestor van Amsterdam Gastvrij

Geschokt en verdrietig zijn we door het overlijden van onze oprichter en nestor Hans Onno van den Berg. Hans Onno overleed op woensdag 14 augustus in het bijzijn van zijn naaste familie in het ziekenhuis van Tulle, Frankrijk. Hij was daar op vakantie toen zijn situatie, hij was al ernstig ziek, drastisch verslechterde. Hij bleek te zwak om nog bij leven naar zijn stad, Amsterdam, terug te keren. Hans Onno is 71 jaar geworden.

Read More

In plaats van minder B&B’s meer B&B’s! En wel hierom!

1. B&B houders bewaken de stad:

Wanneer iedereen op vakantie is kiezen de B&B houders ervoor hun B&B open te stellen want voor hen is het seizoenswerk en tijdens de vakantie hoogseizoen. De B&B houders houden wanneer veel Amsterdammers zelf op vakantie zijn, hun omgeving goed in de gaten want ze zijn voor het behoud van hun gasten/inkomen niet gebaat bij overlast in het gebouw of omgeving.  

 

2. B&B houders laten de toeristen de verborgen parels zien:

Omdat de B&B gasten over het algemeen nieuwsgierig zijn naar locals en naar waar locals naar toe gaan,

Read More

Toeristenbelasting Amsterdam omhoog.

De Amsterdamse gemeenteraad is onveranderd betreffende de vernieuwde tarieven toeristenbelasting 2020.

Verhoging toeristenbelasting
De toeristenbelasting van 7% zal worden aangevuld met een vast bedrag per persoon per overnachting van € 3,- voor hotels en € 1,- voor campings. Voor verblijf in woningen wordt geen vast bedrag per persoon toegevoegd, maar gaat de bestaande heffing van 7 naar 10%. Het tarief voor vermakelijkhedenretributie (VMR) gaat van € 0,66 naar € 1,50 per persoon. En deze heffing wordt in 2020 uitgebreid naar gidsrondleidingen en in 2021 naar betaalde evenementen en festivals in de openbare ruimte.

bron: Koninklijke Horeca Nederland

Trouw: Beperking b&b's is lastig uitvoerbaar

26 juli 2019

Het is voorstelbaar dat de gemeente Amsterdam wil voorkomen dat in populaire gedeelten van de stad steeds meer bewoners een bed and breakfast optuigen. De leefbaarheid in die delen staat al langer onder druk door het geëxplodeerde aantal toeristen dat de hoofdstad bezoekt. De drukte en soms ook overlast sijpelen vanaf de grachtengordel steeds dieper de omringende wijken in. Zo wordt de ruimte voor bewoners steeds meer ingeperkt, niet alleen doordat de drukte de woonrust verstoort, maar ook doordat steeds meer vierkante meters worden ingenomen door toeristen.

Om die toevloed te beteugelen staat er al een rem op het aantal hotels en is de periode dat inwoners hun hele huis mogen verhuren ingeperkt tot een maand per jaar. In het verlengde daarvan wordt ook de kamerverhuur via bed and breakfasts ingeperkt. Ook al kan de gemeente niet hardmaken dat veel inwoners die het nu aanbieden of willen gaan doen, de vrijkomende kamer anders permanent zouden verhuren aan bijvoorbeeld een student of starter. Het hele jaar door een woning delen is immers een ander verhaal.

Loten

Het gemeentebestuur lanceert nu het plan om in populaire wijken waar te veel aanbieders zijn, elke vijf jaar te loten wie een vergunning krijgt voor b&b. Simpelweg een stop invoeren en geen nieuwe aanbieders toelaten, is in strijd met Europese mededingingsregels. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens erkent dat loting geen ideaal systeem is, maar een beter alternatief kent hij niet. Wie op dit moment een b&b bestiert en wordt uitgeloot, krijgt nog twee jaar de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie, inclusief inkomstenverlies.

Die periode is te kort, zeker voor burgers die tot voor kort van niets wisten en flink hebben geïnvesteerd in hun huurkamer, investeringen die overigens ook nodig waren doordat de gemeente herhaaldelijk aanvullende eisen stelde. Op dat punt kan Ivens zijn plan beter aanpassen om rekening te houden met de rechtszekerheid van zijn plaatsgenoten.

Arbeidsintensief circus 

Daarnaast vormt deze loting, inclusief alle bijkomende controles die de gemeente na nieuwe rondes zal moeten uitvoeren, een arbeidsintensief circus waarvan het maar de vraag is of de baten opwegen tegen de kosten. Het plan van Amsterdam kan daarom beter worden gezien als een signaal, dat mogelijk in de toekomst ook in andere grote steden zal klinken. Een signaal dat hopelijk ook wordt opgepikt door diegenen die langs ‘grijze’ constructies verdienen via b&b zonder echt zelf in het betrokken huis te wonen. In een steeds populairder wordende wijk het eigen inkomen aanvullen met de opvang van tijdelijke gasten is een mooie strategie, maar de toekomst is er niet mee gegarandeerd.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.