Extra dag om je zienswijze in te dienen op de gemeentelijke inspraakpagina Huisvestingsverordeningsplannen 2020

Vanwege een storing op de Bed & Breakfast inspraakpagina krijgen we een dag extra om onze zienswijzen in te dienen. Hier kom je direct op de betreffende link. Voor je zienswijze op prive-verhuur in afwezigheid, zie “vakantieverhuur“ op deze pagina: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/2020-inspraak/

We ontvingen onderstaand bericht :

“Geachte heer Klein Haneveld,

Dank voor het attenderen op het feit dat onze inspraakpagina tijdelijk een storing had. Deze storing is inmiddels verholpen. De storing was louter te zien bij het onderdeel B&B en zou mogelijk te maken kunnen hebben met de relatief veel ingezonden reacties. Onze excuses voor de overlast bij u en de leden van Amsterdam Gastvrij, dit is natuurlijk niet onze bedoeling geweest. Gisterochtend kwamen de reacties nog binnen dus vermoeden we dat de storing een dag heeft geduurd. Uw voorstel om te verlengen vinden wij redelijk en we hebben daarom besloten de inspraaktermijn een dag op te schuiven naar zondag 14 juli. We zullen dit aanpassen op onze websites. We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijk groet,

Wetgevingsjurist Wonen”

Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Vergunning B&B-houders leidt tot schaarse vergunningen, schaarse vergunningen leiden tot meer rechtszaken

Marc van Weeren, Blenheim Advocaten, 3 juli 2019

Vergunning bed&breakfast Amsterdam en woningdelen; plannen gemeente 

In de concept huisvestigingsverordening van Amsterdam voor 2020 staan onder andere voorstellen voor nieuwe regels voor kamerverhuur, toeristische verhuur. B&B’s in Amsterdam moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. Per wijk is er een maximaal aantal vergunningen te vergeven (quotum). Als er in een wijk meer aanvragen voor een B&B vergunning zijn dan in het quotum past, worden de vergunningen verloot. Er is dan sprake van schaarse vergunningen, en daar geldt een speciale procedure voor.

Read More

Bijeenkomst: (20-6) voordracht over-toerisme professor Jan van der Borg en behandeling voorstel nieuwe Huisvestingsverordening 2020.

Op donderdag 20 juni j.l hielt professor Jan van der Borg (prof Toerisme Venetië en Leuven) voor een bomvolle Nassaukerk (300 mensen) een voordracht over het snelgroeiende toerisme mbt onder meer particuliere verhuur zoals B&B, waarvan dit weekend een verslag.

Daarna besprak Amsterdam Gastvrij de wijze waarop de vereniging een antwoord wil formuleren op de voorgenomen nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2020. betreffende linken lees verder.

Read More

Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen!

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Opinie: Woningonttrekking en het gedoog principe

auteur: A. de Bas

De Amsterdamse handhavingspraktijk, die ook door leden van Amsterdam Gastvrij regelmatig wordt ondervonden en die uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van wethouder Ivens, zou mijn vader waarschijnlijk woedend gemaakt hebben. Het bestaan van een meldpunt ‘Zoeklicht’, de gemeentelijke kliklijn, zou voor hem, in “zijn” Amsterdam onbestaanbaar zijn geweest en zo zou hij ook het optreden van sommige BOA’s bij huisbezoeken verafschuwd hebben. Dit alles zou voor hem teveel analogieën met 40-45 hebben.
Maar de meeste moeite zou hij volgens mij gehad hebben met de geïnstitutionaliseerde gedoogregelingen rond het begrip woningonttrekking, iets wat ik nu, jaren na zijn dood, pas echt begin te begrijpen.

Read More

Onderzoek Colliers: 60% van vakantieverhuurders overtreedt de 30 dagen regel.

Vorige maand was het onderzoek van Colliers naar Aribnb opeens sterk in het nieuws met de kop dat 60% van de vakantieverhuurders de 30 dagen grens zou overschrijden. Hoewel de rest van onderzoek van Colliers goed in elkaar zit, denken wij dat hier toch een paar stevige fouten worden gemaakt. We gaan met ze praten.

Read More