Amsterdam Gastvrij dient namens Vakantieverhuurders en B&B’s een klacht in bij Europese Commissie over disproportionele Amsterdamse regels

 Amsterdam, 12 februari 2019

Vakantieverhuurders en B&B houders, verenigd in Amsterdam Gastvrij hebben besloten een klacht in te dienen bij de Europese Commissie met het verzoek een zogenaamde inbreukprocedure te starten tegen de Nederlandse staat. Onderwerp van de klacht zijn de uit de hand gelopen regels rond toeristische verhuur in de gemeente Amsterdam. De regels treffen 31.000 goedwillende Amsterdammers die geheel legaal in hun eigen woning gasten ontvangen. Volgens Amsterdam Gastvrij zijn deze regels daarom in strijd met verschillende Europese richtlijnen, waaronder de dienstenrichtlijn en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Lees hier verder

Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

 Amsterdam, 22 januari 2019

(Naar aanleiding van zijn conceptrapport van 19 januari j.l.)

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Hoofdstuk 8 behandelt toerisme. In dat hoofdstuk benoemt u - geheel terecht - een aantal problemen waarop de gemeente onvoldoende weerwoord heeft. Ook de sector waar wij voor staan - de particuliere toeristische verhuur - komt daar aan de orde. Daar zijn ongelukkiger wijze een paar onjuistheden ingeslopen, waar wij graag uw aandacht voor vragen. Lees hier verder

Van onze leden

Regelmatig plaatsen we hier een overpeinzing van een van onze leden. De columnisten zijn bij ons bekend.

COMMENTAAR 22-01-2019:
IN APPELS EN PEREN KUN JE NIET WONEN
Het wekt geen verbazing dat Laurens Ivens, wethouder wonen van de gemeente Amsterdam, de uitkomst van onderzoek ‘Woningprijzen en huren in LA’ meteen aangreep om hem ook voor de hoofdstad van toepassing te verklaren: ‘'We onderzoeken nu of we nog een stapje verder kunnen gaan en Airbnb in sommige buurten helemaal kunnen verbieden.', aldus Ivens bij AT5. Zelf waarschuwt de auteur in het artikel in ESB dat vertaling van de uitkomsten naar Amsterdam niet zomaar mag…
Lees hier verder


Amsterdam Gastvrij!

Vereniging van Bed & Breakfast en Vakantieverhuur, behartigt de belangen van verhuurders, levert een bijdrage aan de gemeentelijke visieontwikkeling op B&B en vakantieverhuur, wil de beeldvorming daarover positief beïnvloeden en de leden ondersteunen in procedures met overheden of corporaties.  Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist. Zo vaart heel Amsterdam wel bij het toerisme