Amsterdam Gastvrij is als vereniging notarieel vastgelegd in juli 2017.
Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging van Vakantieverhuurders en Bed&Breakfast, bijdragen aan visieontwikkeling, het positief beïnvloeden van de beeldvorming en juridische ondersteuning van zijn leden.

Op 28 november 2016 hebben we onze formele oprichtingsvergadering gehouden.
Meer dan 100 gastheren en -vrouwen waren aanwezig. Het bestuur van de vereniging lichtte de doelstellingen en actiepunten toe en ging met de zaal in gesprek over de meest wenselijke prioriteiten en strategische aanpak. Een grote meerderheid besloot zich aan te sluiten en lid te worden. Hier (powerpoint presentatie) vind je de presentatie van missie, concrete doelstellingen en acties die we daar hebben gepresenteerd. Tijdens de oprichtingsvergadering hebben de aanwezigen met elkaar nagedacht over suggesties en opmerkingen waar de vereniging mee aan de slag kan gaan. De discussie was zeer levendig en heeft een groot aantal suggesties en meningen opgeleverd, waarbij de afbakening in de vraagstelling niet altijd even scherp bleek te zijn. Een belangrijkste thema’s die werden genoemd waren:

  1. Lobby en belangenbehartiging (stem geven, tegenwicht, invloed, optreden tegen onbehoorlijk bestuur)

  2. Beeldvorming beïnvloeden (feiten boven water, facts checken, imago versterken)

  3. Informatie over regelgeving via website en nieuwsbrieven

  4. Juridische informatie en bijstand