Vakantieverhuur en Bed&Breakfasts liggen juridisch stevig onder vuur. Amsterdam Gastvrij wil zijn leden op juridisch vlak op 5 manieren ondersteunen.
(Onderaan deze pagina vind u linken naar rechtbank uitspraken e.d.)

  1. Algemene Informatie op deze website over regelgeving, opgelegde bestuursmaatregelen, jurisprudentie etc.

  2. Het bij de vereniging betrekken van juristen die zich gespecialiseerd hebben op de relevante regel- en wetgeving: de Woonverordening van de gemeente Amsterdam, de Woningwet en het Woonbesluit van de nationale overheid, het Europees hof voor de rechten van de Mens, de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze juristen maken deze informatie toegankelijk op onze website en zijn beschikbaar in concrete procedures..

  3. Het opstellen van formats/voorbeelden voor het indienen van bezwaarschriften.

  4. Het met elkaar in contact brengen van leden die te maken krijgen met dezelfde of vergelijkbare procedures, zodat zaken – indien gewenst - met elkaar kunnen worden verbonden dan wel juridisch kunnen worden gevoegd.

  5. Het inrichten van een juridisch fonds om daarmee leden inhoudelijk en financieel te ondersteunen bij te voeren procedures die van brede betekenis zijn voor alle vakantieverhuur en B&B’s.

De dienstverlening onder de punten 1 en 2 is beschikbaar voor iedereen die onze website bezoekt, ook niet-leden. De dienstverlening onder punt 3 en 4 is alleen toegankelijk voor leden van Amsterdam Gastvrij. Steun vanuit het juridisch fonds (punt 5) is alleen beschikbaar voor leden die hebben ingelegd in het juridisch fonds.

Ad 1 Algemene Juridische Informatie
Hier presenteert Amsterdam Gastvrij de gemeentelijke regelgeving (of biedt links), welke bestuursmaatregelen en boetes er zijn/worden opgelegd en welke procedures verschillende leden hebben aangespannen en welke uitspraken er daarin zijn gedaan.

Ad 2 Gespecialiseerde Juridische Informatie
Hier presenteert Amsterdam Gastvrij informatie van gespecialiseerde juristen over de verschillende juridische invalshoeken die er voor verschillende vormen van regelgeving/procedures denkbaar zijn. Dat begint met tips hoe je B&B in te richten om de kans op een overtreding/boete zo klein mogelijk te maken, waar een binnenvallende ambtenaar of brandweerman/vrouw zich aan dient te houden om binnen gelaten te mogen worden tot en met invalshoeken voor verschillende procedures: bestuursrechter, Europees Hof, Autoriteit Consument & Markt, Dienstenrichtlijn, enz.

Ad 3 Formats
Voor de gangbare eerste juridische stappen biedt de website een aantal in te laden formats voor bezwaarschriften e.d.

Ad 4 Jurisprudentie
Hier worden verhalen van leden verzameld over gewonnen en verloren procedures/bezwaarschriften, dan wel procedures die nog lopen of met zijn aangespannen. Leden met vergelijkbare problemen kunnen met elkaar in contact worden gebracht om zaken onderling te bespreken en mogelijk zaken te voegen.

Ad 5 Juridisch Fonds
Amsterdam Gastvrij heeft een Juridisch Fonds in het leven geroepen waar leden onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen. Dit naar analogie van waarborgfondsen van andere brancheverenigingen. Als bijdrage vragen we het bedrag voor de gemiddelde prijs van een overnachting. Het IBAN nummer van het juridische fonds is: NL48 BUNQ 2206127237

Tip
Sluit een rechtsbijstandsverzekering af die toeristische verhuur en procedures voor vakantieverhuur en B&B dekt, meeverzekert. Wie zich te weer wil kunnen stellen tegen een dwangmaatregel of boete van de gemeente doet er goed aan een rechtsbijstand-verzekering af te sluiten. Wie een dergelijke verzekering reeds heeft moet goed naar de voorwaarden kijken omdat nogal wat rechtsbijstandsverzekeringen toeristische verhuur of onderhuur in het algemeen uitsluiten. Amsterdam Gastvrij is in gesprek met een aantal verzekeraars om te kijken welke verzekeringen verhuur niet uitsluiten.

Gerechtelijke uitspraken betrekking hebbend op particuliere vakantieverhuur.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 05-12-2017
betreft: Boete. Toeristische verhuur. Hoofdverblijf en inschrijving in Basisregistratie Personen (brp)

Laatste nieuws

voor een overzicht van al het juridische nieuws klik hier