Verslag Bijeenkomst gesprek Ivens en Bolkestein

Ivens: de juridische haalbaarheid van een vergunningenstelsel voor B&B’s is nog allerminst zeker; Zoeklicht liever niet anoniem.

Op een zeer druk bezochte bijeenkomst van Amsterdam Gastvrij op maandag 12 november 2018  gingen maar liefst 350 B&B houders en Vakantieverhuurders in gesprek met het hoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving Marnix Bolkestein en wethouder Wonen en Bouwen Laurens Ivens.

Opnieuw werd duidelijk hoeveel meldingen en onderzoeken loos alarm zijn. Op de 1.400 meldingen bij Zoeklicht en 4.429 buitendienstonderzoeken is er bij 527 (12%) iets aan de hand dat een boete, waarschuwing of last rechtvaardigt. Op de vraag vanuit de zaal waarom meldingen eigenlijk anoniem zijn omdat die pas echt buurt ontwrichtend werken, dit onder verwijzing naar de uitspraak van Johannes Wier in de 16e eeuw: ‘Niet de Heksen, maar de Heksenjagers verzieken de samenleving’, zei Ivens dat ook hij liever had dat de meldingen niet anoniem zouden zijn en dat het ook niet hoeft, maar dat mensen daar om verschillende redenen de voorkeur aan geven. ‘Ik ben trots op Zoeklicht. Amsterdammers bewaken de stad’, aldus Ivens.

Veel aandacht was er voor het voorgenomen vergunningenstelsel per 2020 en de nu al (9 november) gedane gemeentelijke aankondiging dat wie zich voor 9 november nog niet als B&B heeft aangemeld niet meer in aanmerking komt voor een overgangsregeling. Op de vraag welke problemen daarmee worden opgelost herhaalde Ivens zijn mantra: woningen zijn om in te wonen en dit college heeft tot taak tienduizenden mensen onder dak te brengen, studenten van kamers te voorzien, betaalbare huisvesting te regelen en te voorkomen dat mensen onder bruggen slapen. Natuurlijk moet je daarvoor allereerst bouwen (6.500 woningen per jaar), maar daar hoort ook de aanpak van illegale toeristische verhuur bij. Dat het terugwinnen van 500 woningen in 2017 (inclusief weetplantages en prostitutie) daartoe wel een heel beperkt resultaat is (schieten met mug op olifant, oceaan leegdrinken met een rietje) maakte niet veel indruk. Wel gaf Ivens toe dat een vergunningenstelsel juridisch nog niet rond is. ‘De Europese Dienstenrichtlijn kan nog veel roet in het eten gooien, maar daarom nemen we er ook de tijd voor’, aldus Ivens.

Ivens zei blij te zijn met het bestaan van Amsterdam Gastvrij en beloofde ons te blijven betrekken bij de verdere uitwerking van het beleid. Onze voorzitter Tim Klein Haneveld gaf aan dat we daar zeker op in zullen gaan, ook al zijn er veel onderwerpen waarvan het onvermijdelijk is dat ‘we agree to disagree’.   

 Hans Onno van den Berg