Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Vergunning B&B-houders leidt tot schaarse vergunningen, schaarse vergunningen leiden tot meer rechtszaken

Marc van Weeren, Blenheim Advocaten, 3 juli 2019

Vergunning bed&breakfast Amsterdam en woningdelen; plannen gemeente 

In de concept huisvestigingsverordening van Amsterdam voor 2020 staan onder andere voorstellen voor nieuwe regels voor kamerverhuur, toeristische verhuur. B&B’s in Amsterdam moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. Per wijk is er een maximaal aantal vergunningen te vergeven (quotum). Als er in een wijk meer aanvragen voor een B&B vergunning zijn dan in het quotum past, worden de vergunningen verloot. Er is dan sprake van schaarse vergunningen, en daar geldt een speciale procedure voor.

Read More

Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen!

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

  • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

  • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Read More

Opinie: Woningonttrekking en het gedoog principe

auteur: A. de Bas

De Amsterdamse handhavingspraktijk, die ook door leden van Amsterdam Gastvrij regelmatig wordt ondervonden en die uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van wethouder Ivens, zou mijn vader waarschijnlijk woedend gemaakt hebben. Het bestaan van een meldpunt ‘Zoeklicht’, de gemeentelijke kliklijn, zou voor hem, in “zijn” Amsterdam onbestaanbaar zijn geweest en zo zou hij ook het optreden van sommige BOA’s bij huisbezoeken verafschuwd hebben. Dit alles zou voor hem teveel analogieën met 40-45 hebben.
Maar de meeste moeite zou hij volgens mij gehad hebben met de geïnstitutionaliseerde gedoogregelingen rond het begrip woningonttrekking, iets wat ik nu, jaren na zijn dood, pas echt begin te begrijpen.

Read More

Woningruil is geen vakantieverhuur. Of wel? Of niet? Eerst maar eens een onderbouwd antwoord.

Geachte heer Aissatti,

Het bestuur van Amsterdam Gastvrij heeft zich gisteren beraden op uw antwoord op onze vraag met betrekking tot huizenruil. In bijgaande brief treft u ons antwoord aan. Kern daarvan is dat wij uw argumenten om woningruil en vakantieverhuur aan elkaar gelijk te stellen tekort vinden schieten.

Read More

Standpunt Amsterdam Gastvrij Consultatie wijziging van de Huisvestingswet inzake Toeristische verhuur

Consultatie Vereniging Amsterdam Gastvrij, 10 april 2019

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Mevrouw Drs. K.H. Ollongren

Geachte mevrouw Ollongren,

  1. Dank voor de uitnodiging deel te nemen aan de consultatie met betrekking tot de voorgenomen wetswijziging van de Huisvestingswet inzake Toeristische verhuur. Bij deze ons commentaar.

Read More

Rechtbank tikt gemeente Amsterdam op de vingers wegens opleggen hoge Airbnb-boete

In de tussentijd probeert de gemeente Amsterdam met boetes aan (ver)huurders en strenge controles de verhuur via Airbnb de kop in te drukken. Een van de mogelijkheden voor het opleggen van een boete aan (ver)huurders is wegens overtreding van de Huisvestingswet. Dit overkwam een huurder die zijn huurhuis via Airbnb regelmatig onderverhuurde aan toeristen. Aan deze huurder werd door de gemeente Amsterdam een boete van €20.500,- opgelegd, voortvloeiend uit een gefixeerd boetestelsel. …

Read More

Meer mogelijkheden voor kamerverhuur: Rotterdamse huisvestingsverordening onverbindend verklaard

MannaertsAppels Advocaten:

Veel gemeentes in Nederland proberen kamerverhuur (aan studenten, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsmigranten) aan banden te leggen door een zogenoemde kamerverhuurvergunning verplicht te stellen. Vaak worden die vergunningen slechts beperkt of helemaal niet meer afgegeven, zodat het moeilijk is om nieuwe kamerverhuurpanden te exploiteren of al langer bestaande situaties te legaliseren.

Read More