Administratie gemeente van B&B aanmelding blijkt een papieren chaos.

Naar aanleiding van opmerkingen van Amsterdam Gastvrij geeft de gemeente aan dat het goed is je opnieuw aan te melden als B&B omdat zij hun administratie niet op orde hebben. Wij adviseren onze leden, die zelf niet kunnen aantonen dat ze zich in het verleden hebben aangemeld, dit opnieuw te doen voor 31 december 2018. Zie onderstaande mailwisseling.

Geachte heren Bolkestein en Ivens,

mail d.d. 20 december 2018

Na de laatste aankondiging over het wel/niet in aanmerking komen voor een eventuele overgangsregeling eind 2019 mits aangemeld voor 31 december 2018, is een aantal mensen op zoek gegaan naar zijn/haar bewijs van aanmelding. Niet iedereen had die zonder meer paraat. Ook bereiken ons berichten van handhavers die niet op de hoogte zijn van een aanmelding. Ook zijn enkele van onze leden op bezoek gegaan bij hun stadsdeel dat indertijd de bevestiging van de aanmelding verstuurde (inclusief afzendadres en briefnummer), maar daar bleek men van niets te weten of niets te kunnen vinden en werd verwezen naar de afdeling wonen van de centrale stad.

Kortom, wij zijn geneigd onze leden aan te bevelen zich allemaal opnieuw aan te melden om ervoor te zorgen dat indien hun aanmelding in de administratieve papierversnipperaar van stadsdelen en centrale stad terecht is gekomen ervan verzekerd te zijn dat ze alsnog genoteerd staan.

Liever zouden wij zien dat u bevestigt dat het betalen van toeristenbelasting (wat genoemde B&B houders dus al jaren trouw doen), inclusief het daar vermelde belastingnummer, mag gelden als bewijs van aanmelding (wat het ook is). Dan hoeven ze zich daar geen zorgen over te maken. Dan hoeft de gemeente ook niet op zoek naar restanten uit de versnipperaar.

Het zou fijn zijn als u dat ook aan de handhavers laat weten, zodat zij op de hoogte zijn van het feit dat een bewijs van betaling van toeristenbelasting gelijk staat aan een bewijs van aanmelding.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Onno van den Berg

Antwoord Ivens en Bolkestein per ommegaande:

Dank voor de mail. Wij adviseren iedereen om zich opnieuw te melden voor 31 december 2018. Dat scheelt veel zoekwerk tussen allerlei papieren.

 Groet van Laurens Ivens