Jaarvergadering Amsterdam Gastvrij eindigt strijdvaardig.

Op donderdag 6 december hebben wij onze eerste Algemene Jaarvergadering gehouden waarin het bestuur tegenover ruim 50 aanwezigen verantwoording heeft afgelegd over beleid en financiën over de eerste 14 maanden van ons bestaan en een beleids/strijdplan voor het komend jaar heeft gepresenteerd.

Klik hier voor de presentatie

Terugblikkend hebben we moeten vaststellen dat onze hoofddoelstellingen, behoud van 60 dagen, terugdringen van onnodige regelgeving en bestrijden van een vergunningenstelsel voor B&B’s in 2018 niet dichterbij zijn gekomen. Wel zijn we als vereniging zichtbaar geworden in de media, hebben we regelmatig overleg met Ivens en Bolkestein en contact met raadsleden. Maar dit ‘knetterlinks’ college zit er geharnast in en opereert tamelijk feitenresistent. ‘Gevoelens van Amsterdammers zijn ook feiten’, aldus Ivens.

We hebben een aantal goed bezochte en gewaardeerde bijeenkomsten gehouden. Voor het komend jaar hebben we ons als vereniging voorgenomen meer in te zetten op juridische actie/ondersteuning. Dat kan ook financieel omdat we het jaar zijn geëindigd met een positief saldo van € 11.000,- en een strijdkas (juridisch fonds) van € 4.500,- We komen binnen kort met een aantal voorstellen.