Standpunt bepaling bij Commissie Wonen over meldplicht en nieuwe regels B&B op website

Standpunt bepaling bij Commissie Wonen d.d. 12 juli 2017 over meldplicht en nieuwe regels B&B op website

Op woensdag 12 juli sprak Amsterdam Gastvrij in bij de commissievergadering Wonen van de Gemeenteraad Amsterdam. Wij betoogden daar dat de problemen worden overdreven en de meldplicht per gast en per nacht ze niet gaat oplossen, maar wel voor een grote regeldruk zorgt.

Wij spraken ons daar ook uit tegen de 'verduidelijking en precisering' van de regels rond B&B omdat dat geen verduidelijking is, maar een hele rits aan nieuwe voorwaarden, die onduidelijk zijn en vragen om een enorm handhavingsinspanning, zonder dat duidelijk is welke problemen ermee worden opgelost.

Ook juridisch zijn er fundamentele bezwaren aan te voeren, zoals het verbod om mensen zich te laten registreren als ze iets legaals doen, het Europees woonrecht en het ontbreken van een Toets door Advies Commissie Toetsing Regeldruk (ACTAL) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij noemen het een oplossing op zoek naar een probleem, vragen om uitstel van deze regelgeving en bieden aan mee te denken over oplossingen die wel helpen.

Lees hier ons inspraakdocument.

Hier vind je de inspraak bij de Commissievergadering van 12 juli j.l. en de behandeling van de agendapunten Meldplicht en Verduidelijking Regels B&B. (het begint op 2.05.00).