Juridische positiebepaling

Een eerste brainstorm met twee juristen die veel zaken succesvol weten te winnen in het voordeel van particuliere verhuurders, heeft de volgende onderwerpen aangewezen als juridisch zeer aanvechtbaar:

  • Hoger beroep van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 december 2017 dat 1 dag afwezigheid al woningonttrekking zou zijn - loopt op dit moment bij Raad van State

  • De eis dat je zelf aanwezig moet zijn bij het ontvangen van je gasten in een B&B. De rechter heeft al bepaald dat dit ook familieleden mogen zijn. Een hoger beroep waarin ook derden en sleutelbedrijven dat mogen blijven doen loopt. Uitspraak binnenkort.

  • Een vergunningenstelsel voor B&B (zoals voorgenomen per 1 januari 2019). Zogenaamd volumebeleid via een vergunningenstelsel is juridische alleen toegestaan als er een groot maatschappelijk belang in het geding is en de maatregelen moeten proportioneel en noodzakelijk zijn. Een vergunningenstelsel voor B&B’s ter bestrijding van drukte en overlast voldoet daar naar alle waarschijnlijkheid niet aan. Een beroep op eigendoms/-woonrecht bij de Europese rechter of de Dienstenrichtlijn kan hierin succesvol zijn. De advocaten werken aan een opiniestuk dat we hierover kunnen inbrengen bij de gemeente.