lobby D66 en ondernemersdebat Beurs van Berlage

Amsterdam Gastvrij heeft gesprekken gevoerd met o.a. Reinier van Dantzig (lijsttrekker D66) en kreeg op 23 januari j.l. 3 minuten spreektijd tijdens het ondernemersdebat in de Beurs van Berlage.

Daarin is ten overstaan van de lijsttrekkers van de vijf grote partijen betoogd dat Vakantieverhuur en B&B een mooi voorbeeld zijn van de nieuwe deeleconomie en niet het probleem vormen, maar een deel van de oplossing bieden: een vriendelijke opvang van toeristen, spreiding over de stad en toezicht op hun gedrag. Hetzelfde pleidooi heeft de AG gehouden voor het rondetafelgesprek over deeleconomie in de 2e kamer op 17 januari.

Kijk hier voor een samenvatting van de argumentatie.