Wob-verzoek ingediend

Amsterdam Gastvrij heeft het sterke vermoeden dat de aanpak van zogenaamde ‘illegale’ hotels, ‘woonfraude’, ‘bestemmingsplanfraude’ e.d. vooral tot doel heeft de particuliere verhuurders bang te maken en te intimideren, maar dat uiteindelijk maar een klein deel daadwerkelijk wordt beboet en geïnd. In de eigen rapportage van de gemeente van 2016 was dat nog geen 20%. Wij willen graag weten hoeveel dat nu is. Daarom hebben we een wobverzoek ingediend om geïnformeerd te worden over de aantallen meldingen, invallen, voorgenomen, daadwerkelijk opgelegde en uiteindelijk ook juridisch stand gehouden boetes en dwangsommen. We houden u op de hoogte.