BrievenActie aan wethouder Ivens tegen beperking van vakantieverhuur tot 30 dagen

Beste particuliere verhuurder,

Amsterdam Gastvrij, de vereniging voor vakantieverhuurders, B&B’s en Short Stay’s, roept alle hosts, vakantieverhuurders en B&B-ers én iedereen die de kleinschalige particuliere verhuur een goed hart toedraagt op om in het geweer te komen tegen het voornemen van de Gemeente Amsterdam om de vakantieverhuur terug te brengen van 60 tot 30 dagen. Er zijn ook al stemmen opgegaan om daarna van 30 naar 0 te gaan en ook voor B&B’s worden de duimschroeven steeds strakker aangedraaid met het doel particuliere verhuur aan toeristen tot een minimum te beperken en alleen nog met grote partijen zoals de hotels aan tafel te hoeven gaan. Dit alles onder het mom dat terugdringen van vakantieverhuur door particulieren de overlast van toeristen zal oplossen terwijl slechts 12% van de toeristen in Amsterdam via vakantieverhuur en B&B komt en van die 12% verblijft ook nog eens 70% buiten het centrum. Meer dan de helft van de drukte komt van Amsterdammers en dagjesmensen. Toeristen veroorzaken slechts in een paar buurten in de binnenstad echte overlast, dit alles volgens cijfers van de gemeente Amsterdam zelf. Laat je dus niet bedotten en beknotten. Doe mee en stuur voor 28 september a.s. een email of zienswijze aan de gemeenteraad. Vraag ook buren, vrienden en familie mee te doen!

Hoe de voorbeeldbrieven te gebruiken?

Er staan twee voorbeeldbrieven: één voor gastvrouwen en – heren en één voor buren en vrienden die de particuliere verhuur een warm hart toedragen zonder het zelf te doen.

Je kunt de brief geheel of gedeeltelijk overnemen en per post of mail opsturen aan de wethouder, de commissie wonen of de hele gemeenteraad.

Je kunt er ook een zogenaamde ‘zienswijze’ van maken. Dat dwingt de gemeente tot antwoord. Zie aan het slot van deze mail wat de vormvereisten zijn aan een zienswijze.

Het sterkst wordt de actie als je er zoveel mogelijk persoonlijk verhaal inlegt. Dat kan vooral in de eerste alinea. Anders denkt de ontvanger meteen: daar heb je er weer één….

De daarop volgende alinea’s zijn feitelijke weerleggingen tegen de gronden die het college aanvoert om de maatregel in te voeren. Die kun je al naar eigen voorkeur in je brief opnemen.

Denk aan de adressering en de termijn (voor 28 september).

BRIEF 1

De vakantieverhuurder zelf

Geacht college / Raad,

U bent van plan het aantal dagen voor vakantieverhuur aan toeristen terug te brengen van 60 naar 30 dagen. Ik ben zo’n vakantieverhuurder. Ik doe dat al x jaar. Met mijn buren heb ik altijd goed contact gehad en gehouden. Tijdens mijn vakantie geven ze mijn gasten soms goede tips, maken een praatje en maken ze wegwijs. Ik verhuur op dit moment … dagen per jaar. Dat is een prettige bijverdienste, waardoor ik net (xxxx) kan doen en niet (yyy) hoef te doen. Ik weet niet waar u de stelling op baseert dat mijn gasten de trap of buurt ontwrichten, maar dat slaat in elk geval niet op mijn vakantieverhuur. Door mijn kleinschalige, buurtgebonden vakantieverhuur draag ik ook nog eens bij aan een verantwoorde opvang en spreiding van toeristen en zijn er (iets) minder hotels nodig Ik vraag u dan ook op dit voornemen terug te komen’

Toevoegen: één of meerdere van onderstaande argumenten….

§ U stelt in uw toelichting dat het aantal verhuurde dagen aan toeristen in (hele) woningen in 2017 is vermeerderd omdat het aandeel verhuringen van 30-60 dagen is toegenomen van 19% tot 35%. Dat is echter een onvolledige en daarmee onjuiste voorstelling van zaken. Deze toename is immer veroorzaakt door een afname van het aantal (hele) woningen dat meer dan 60 dagen wordt verhuurd van 18% naar 5%. 13% is dus minder gaan verhuren, 3% meer. .Per saldo wordt dus al 10% minder vaak kamers/bedden aangeboden. Dat is een afname, en geen toename. (Zie agenda commissie Wonen en Bouwen 7 maart 2018 Evaluatie afspraken Airbnb, agendapunt 22)

§ U stelt in uw toelichting dat vakantieverhuur de woningvoorraad belast omdat een ‘toenemend aantal huizen niet meer als woning wordt gebruikt’. Ook dat is niet waar. In uw eigen rapportage meldt u dat het aantal sluitingen van illegale hotels (dat zijn huizen die niet meer als woning worden gebruikt) is afgenomen. Rapportage Toeristische Verhuur 2017: Evenveel advertenties, lichte daling aanbod vakantieverhuur, daling van aanbod voor meer dan 4 mensen met 23% gedaald; aantal boetes 2018 afgenomen (Parool)

§ U stelt dat de belasting op de woonomgeving te groot zou worden. Dat geldt in elk geval niet voor mij en mijn buren. Wij gaan heel goed me elkaar om. Ook uw eigen rapportages leveren daarvoor geen bewijs. Integendeel. De tevredenheid met de eigen buurt is in vrijwel geheel Amsterdam alleen maar toegenomen. Het aantal meldingen bij Zoeklicht is afgenomen. Dus waarop is dat gebaseerd? (zie: Wonen in Amsterdam, Leefbaarheid, januari 2018, Federatie van Woningbouwverenigingen; en De Impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam, SEO onderzoek, oktober 2017, in opdracht van de gemeente Amsterdam).

§ U doet alsof van 60 naar 30 dagen vakantieverhuur een probleem oplost. Dat doet het niet. 35% van 22.000 woningen (ruimte schatting) verhuurt nu vaker dan 30 dagen. Dat zijn 7.300 woningen. Bij een maximum van 30 dagen gaan deze verhuurders gemiddeld 15 dagen minder verhuren. Dat zijn 110.000 overnachtingen minder. Dat lijkt veel, maar is te verwaarlozen als u bedenkt dat er nog 10-tallen hotels in aanbouw zijn, goed voor 8.000 kamers oftewel ruim 3,2 miljoen overnachtingen. Artikel in Het Parool: ondanks-hotelstop-komen-er-nog-8000-kamers-bij

Slotzin: Uw voornemen tot beperking van vakantieverhuur tot 30 dagen heeft geen aantoonbaar nut, treft mij als goedwillende vakantieverhuurder in een fijne hobby en bijverdienste waar niemand last van heeft en waarin ik juist een ietsiepietsie bijdraag aan spreiding en verantwoorde opvang van toeristen.

Ondertekening met naam en email.

BRIEF 2

Zijn/haar buurman/-vrouw

Geacht college/Raad,

Ik ben een buurman/vrouw van iemand die aan vakantieverhuur doet. Wij hebben onderling zeer goed contact. Zij/hij vraagt mij soms honneurs waar te nemen. Dat doe ik graag, omdat ik hem/haar de bijverdienste graag gun en het mij de gelegenheid geeft iets diepgaander kennis te maken met de toeristen in onze stad. Ik geef de gasten soms goede tips, maak een praatje en maak ze wegwijs. Ik verzoek u dan ook deze voorgenomen maatregel in te trekken.

Toevoegen: één of meerdere van bovenstaande argumenten….

Ondertekening met naam en email

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is de letterlijke tekst van het wijzigingsvoorstel?

Concreet voorstel tot wijziging van de woningverordening: lees hier het voorstel

Hoe en wanneer moet je van je laten horen?

Termijn: Tot 28 september, daarna tel je niet meer mee: lees hier meer

Waar moet je je brief/email naar toesturen en aan welke voorwaarden moet deze voldoen om in de besluitvorming een rol te spelen?

§ Email of brief aan Laurens Ivens. klik hier om je mail via de site van de gemeente Amsterdam te sturen

§ email of brief aan individuele raadsleden

§ brief aan hele gemeenteraad

Hoe kun je invloed uitoefenen? Klik hier voor concrete informatie

en dit zijn de email adressen van alle commissie leden Wonen en Bouwen

§ zienswijze indienen

Een zienswijze is zwaarder dan een gewone brief of email, omdat het de gemeente verplicht erop te reageren en je bij een afwijkende beslissing het recht krijgt om in beroep te gaan.

Amsterdam Gastvrij geeft zijn bezwaren in elk geval de vorm van een zienswijze, maar ook als particulier kun je dat doen.

Kijk hier voor informatie-over-juridische-procedures/een-zienswijze-indienen

§ inspreken bij commissievergadering (de commissievergadering van oktober)

§ persoonlijk benaderen fracties/raadsleden (als je iemand kent)

Email adressen commissieleden Wonen en Bouwen (WB) * = eerste woordvoerder

Wethouder Laurens Ivens L.ivens@amsterdam.nl

BIJ1
*Sylvana Simons sylvana.simons@raad.amsterdam.nl
Jazie Veldhuyzen j.veldhuyzen@raad.amsterdam.nl
Vreer Verkerke v.verkerke@raad.amsterdam.nl
Jelle de Graaf j.de.graaf@amsterdam.nl

CDA
* Diederik Boomsma dboomsma@raad.amsterdam.nl

ChristenUnie (CU)
*Don Ceder d.ceder@amsterdam.nl
Tjitske Kuiper-De Haan t.kuiper.-de.haan@amsterdam.nl
Gerjan van den Heuvel g.van.den.heuvel@amsterdam.nl
Hélène de Bruine h.de.bruine@amsterdam.nl

D66
Reinier van Dantzig r.van.dantzig@raad.amsterdam.nl
*Alexander Hammelburg a.hammelburg@amsterdam.nl
Yassmine el Ksaihi y.el.ksaihi@amsterdam.nl

DENK
*Mourad Taimounti m.taimounti@raad.amsterdam.nl
Ayşegül Kiliç a.kilic@raad.amsterdam.nl
Süleyman Koyuncu s.koyuncu@raad.amsterdam.nl
Eduard Mangal e.mangal@amsterdam.nl

Forum voor Democratie (FvD)
*Annabel Nanninga a.nanninga@raad.amsterdam.nl
Anton van Schijndel anton.van.schijndel@amsterdam.nl
Kevin Kreuger k.kreuger@raad.amsterdam.nl

GroenLinks
*Tirza De Fockert t.de.fockert@raad.amsterdam.nl
Imane Nadif I.Nadif@raad.amsterdam.nl
Zeeger Ernsting zernsting@raad.amsterdam.nl
Dorrit de Jong d.de.jong@raad.amsterdam.nl
Nienke van Renssen n.van.renssen@raad.amsterdam.nl

PvdA
*Sofyan Mbarki s.mbarki@raad.amsterdam.nl
Carolien de Heer c.de.heer@raad.amsterdam.nl
Nenita la Rose, voorzitter n.la.rose@raad.amsterdam.nl

PvdD
*Johnas van Lammeren jlammeren@raad.amsterdam.nl
Anke Bakker abakker@raad.amsterdam.nl
Jennifer Bloemberg-Issa j.bloemberg@raad.amsterdam.nl

PvdO
*Wil van Soest w.van.soest@raad.amsterdam.nl
Paul Beving p.beving@amsterdam.n

SP
Tiers Bakker tbakker@raad.amsterdam.nl
*Erik Flentge e.flentge@raad.amsterdam.nl
Nicole Temmink n.temmink@raad.amsterdam.nl

VVD
Rik Torn r.torn@vvdamsterdam.nl
*Hala Naoum Néhmé h.naoumnehme@vvdamsterdam.nl
Anne Marttin a.marttin@vvdamsterdam.nl
Claire Martens c.martens@vvdamsterdam.nl

Postadres van de gemeente

Stadhuis
Wethouder L. Ivens
Amstel 1
1011 PN Amsterdam