Gesprek met hoofd dienst Handhaving en Toezicht

Op dinsdag 17 juli hebben Tim en Jesse een gesprek gevoerd met het hoofd van de dienst Handhaving en Toezicht, de heer M. Bolkestein en zijn rechterhand Mohammed El Aissati.
Daarbij is ons Zwartboek overhandigd en deels besproken. De dienst zei blij te zijn met het zwartboek om daarmee de kwaliteit van handhaving te verbeteren.

In september organiseert Amsterdam Gastvrij een ledenavond waar de dienst aanwezig zal zijn om nadere informatie te geven over de regels, met name rondom zelfstandigheid.
Tim en de heer Bolkestein zullen er bij wethouder Ivens op aandringen dat in gevallen die eenvoudig zijn op te lossen door een B&B eigenaar (zoals het weghalen van een deur) de betreffende ambtenaar daarover advies mag geven (eventueel met hercontrole). Dit in plaats van langlopende procedures en dus onnodige kosten aan beide kanten.
Jesse stuurt de lijst met veelvoorkomende vragen aan Mohammed die zal zorgdragen voor beantwoording.
We zien en spreken elkaar opnieuw bij de plannen om te komen tot een vergunningenstelsel met als doel: goede en eenvoudige regels voor B&B’s die ook eenvoudiger te handhaven zijn.