Gesprek met wethouder Ivens

Concrete vraag opgelost: bij vier gasten mag je moeder ook nog logeren, want dat is geen betalende gast.

Op 12 juni hebben Tim (voorzitter AGV) en Jesse (Eerste hulp vóór Invallen) een gesprek gevoerd met wethouder Wonen  Laurens Ivens en beleidsmakers Robin van der Velde en  Albert Eefting.   Amsterdam Gastvrij heeft de heer Ivens gefeliciteerd met zijn herbenoeming in het nieuwe college en als welkomstcadeau een houten plank van 20 cm overhandigd (voorstellende  het percentage  overnachtingen van toeristen  per jaar in Amsterdam)  met daarnaast een 1,25 cm hoog blokje om daarmee de verhoudingen tussen particuliere verhuur en professionele verhuur in Amsterdam te illustreren. Hij kon daar wel om lachen, maar herhaalde nogmaals hoezeer hij gebrand is op het terugwinnen van illegale hotels voor de woningmarkt.

Afgesproken is dat over het voornemen van de gemeente tot invoering van een vergunningenstelsel voor B&B’s (per 1 januari 2019?), zowel over eventuele overgangsregelingen als nadere invulling van de voorwaarden met ons in overleg zal worden getreden. Dat geldt ook voor het voornemen om vakantieverhuur tot 30 dagen terug te brengen.  
Wij hebben de wethouder gewezen op het sociale karakter van B&B en vakantieverhuur: het stelt alle Amsterdammers in staat mee te profiteren van de toeristenboom, zonder dat daar huizen voor opgeofferd hoeven te worden. Ivens zei daar wel oren naar te hebben, maar dat op dit moment de wind in de stad daarvoor nog uit de verkeerde hoek waait.

Wat de misstanden bij de Dienst Handhaving en Toezicht betreft zei hij deze te betreuren en heeft hij een afspraak met de directeur van de dienst voorgesteld (zie verderop)

Onze uitnodiging om in debat te gaan met Jan van der Borg (hoogleraar te Leuven en Venetië) die in een interview met het FD zei niets te begrijpen van de jacht op Airbnb (‘bliksemafleider’) wees hij van de hand, maar hij is bereid in september/oktober een keer met onze leden van gedachten te wisselen. Wij zullen die bijeenkomst tijdig aankondigen. 
Een concrete vraag werd opgelost: bij vier betalende gasten mag je moeder ook nog logeren, want dat is geen betalende gast.