(Vakantie)woningruil is volgens de gemeente wél vakantieverhuur, het moet niet gekker worden!

In antwoord op vragen van Amsterdam Gastvrij over vakantieruil antwoordde de gemeente op 7 mei j.l. als volgt:

In woningen moet worden gewoond. Vakantieruil is het ter beschikking stellen van een woning voor kort verblijf (korter dan 6 maanden), waarbij de bewoner zelf niet aanwezig is. De functie van de woning wijzigt, net als bij vakantieverhuur, op zo’n moment tijdelijk van ‘wonen’ naar ‘logies’. Het gebruiken van woning als logies is in Amsterdam verboden, tenzij er een onttrekkingsvergunning is. De regels voor vakantieverhuur zijn een uitzondering op deze vergunningplicht. Als aan de voorwaarden voor vakantieverhuur wordt voldaan, dan is een onttrekkingsvergunning niet nodig en kan de woning tijdelijk worden gebruikt als logiesfunctie. De omstandigheid dat voor het gebruik als logies niet is  betaald, is niet relevant. Het gaat om de (tijdelijke) wijziging van het gebruik van de woning.  

Volgens vaste rechtspraak is het eenmaal voor een korte periode verhuren van een woning aan toeristen al woningonttrekking, ook als de woning voor de rest van de tijd permanent bewoond wordt.  Vakantieruil is meestal ook voor een periode korter dan zes maanden, dus dan gelden dezelfde regels. Als men aan vakantieruil wil doen dan moet men aan de voorwaarden voor vakantieverhuur voldoen, waaronder de meldplicht. 

Met vriendelijke groet,

Mohammed El Aissati
Projectleider Vakantieverhuur (illegale hotels) Wonen

De vraag luidde:

Er blijkt enige onduidelijkheid bij onze leden te bestaan over de mogelijkheden tot vakantieruil, dus het zonder vergoeding over en weer uitruilen van je huis met vrienden/mensen uit het buitenland.

Wij zijn er steeds vanuit gegaan dat vakantieruil buiten de regels voor vakantieverhuur valt, omdat er immers geen geld mee wordt verdiend en dat dus melding niet nodig is.

We kunnen het op de website van de gemeente ook niet terug vinden. Ook een poging daar telefonisch helderheid over te krijgen liep vast. Kunt u bevestigen dat vakantieruil inderdaad buiten vakantieverhuur valt ? En zo niet, waar dat eventuele verbod dan terug te vinden is en op welke gemeentelijke regelgeving dit gebaseerd zou zijn?