Feiten en verhalen   serie van 6 in mokum magazine

Feiten en verhalen serie van 6 in mokum magazine

De unieke ervaring vindt de toerist juist bij B&B's (professor Jan van der Borg 20 juni 2019)
meer fragmenten en informatie

Controlebezoeken van toezichthouders; wat zijn mijn rechten?

Zoals ook verschillende media laten horen, wordt er door de gemeente Amsterdam intensief gehandhaafd op de toeristische verhuur van woningen in strijd met de gemeentelijke regelgeving. Toezichthouders gaan langs de deuren om te controleren of de bewoners zich wel netjes aan de regels houden. Maar wat mogen toezichthouders eigenlijk bij controlebezoeken? En mag u als bewoner weigeren om toezichthouders binnen te laten? In deze blog zal ik hier nader op ingaa

Aadvocaat bestuursrecht Mark van Weeren en Rosalinde Siewers van Blenheim hebben een blog voor Amsterdam Gastvrij geschreven over uw rechten en plichten bij een controlebezoek van de gemeente. Lees hier verder


Opinie: Wie profiteert er nu echt van de torenhoge huizenprijzen in Amsterdam?

De torenhoge prijzen voor woningen in Amsterdam zijn wethouder Ivens een doorn in het oog. Politieagenten, leraren, verpleegkundigen zijn niet te verleiden om in Amsterdam te komen werken omdat er geen betaalbare huisvesting te vinden is. De stad wordt een plek waar alleen nog expats en andere grootverdieners een woning kunnen betalen. En dan worden de prijzen ook nog eens opgestuwd door de toeristische verhuur. Dus tijd om dat aan banden te leggen vindt de wethouder. Maar waarom zijn de prijzen zo hoog in Amsterdam?
Lees meer


Position paper Amsterdam Gastvrij n.a.v. de concept Huisvestingsverordening 2020

Achtergrond In juni 2019 is de concept Huisvestigingsverordening Amsterdam 2020 door het College van B&W vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is inmiddels voorbij en zienswijzen zijn door belanghebbenden ingediend, waaronder door Amsterdam Gastvrij (zie bijlage 1). De maatregelen zijn volgens wethouder Ivens bedoeld om: 

1. de leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren; 2. overlast van toeristen te bestrijden; 3. woonruimte toe te voegen aan de woningvoorraad. 

Concreet komt uit voorgestelde maatregelen naar voren dat het College voornemens is om een vergunningenstelsel voor B&B’s in te voeren voor een termijn van 5 jaar, daar een quotum per wijk aan te verbinden, met een totaal maximum van 3.327, deze vergunningen niet persoon- of zaak gebonden te maken, de vergunningen te beperken tot eigenaren die er zelf ook wonen en iedereen te verplichten elke 5 jaar opnieuw mee te loten, om zo te voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn die eist dat de markt niet gesloten wordt voor nieuwkomers. 
lees hier verder 

lees hier de A4-flyer


Amsterdamse raadsleden schrikken van gevolgen voor B&B houders

raadslid Hala Naoum Nehme (vvd) en D66 vertegenwoordiger Kerwin Kouw op bezoek bij een Amsterdamse B&B. links achter: bestuurslid Rik Hartog van Amsterdam Gastvrij.

raadslid Hala Naoum Nehme (vvd) en D66 vertegenwoordiger Kerwin Kouw op bezoek bij een Amsterdamse B&B. links achter: bestuurslid Rik Hartog van Amsterdam Gastvrij.

Dinsdagavond 24 september, organiseerde Amsterdam Gastvrij een werkbezoek voor de gemeenteraadsleden uit de commissie Bouwen en Wonen. Het doel was de ingrijpende gevolgen van de nieuwe huisvestingsverordening voor de Amsterdamse B&B houders te laten zien. Medio november wordt er in de commissie een debat gevoerd over deze plannen, waaronder het vergunningenstelsel voor B&B’s. Raadsleden van VVD, FvD, CDA waren aanwezig en ook D66 was vertegenwoordigd. De raadsleden waren geschokt door de verhalen van de verschillende B&B houders die werden bezocht.
Lees hier verder


Opinie: Wie profiteert er nu echt van de torenhoge huizenprijzen in Amsterdam?

Verontrustende berichten over de woningmarkt in Amsterdam. Wie heeft ze de afgelopen jaren niet gelezen of gehoord? Beleggers zoals het Amerikaanse BlackRock doen hun intrede op de kennelijk lucratieve Amsterdamse markt. Het college, met wethouder Ivens voorop, maakt zich grote zorgen. De gewone man, de politie agent of leraar kan niet meer in Amsterdam wonen door de alsmaar stijgende prijzen. Maar is de gemeente wel gebaat bij lagere woningprijzen of zijn het krokodillentranen die Ivens huilt?
lees hier verder


Over de onterecht gestuurde aanmaningen toeristenbelasting:

6 september 2019: Raymond Nihot, teamleider Heffing, van de Gemeente Amsterdam laat weten dat komende dinsdag de brieven naar ten onrechte aangeschreven Amsterdammers worden aangemaakt. Wanneer ze in de bus liggen is dan nog niet duidelijk.

Parool: ‘Een verbod op Airbnb is het foutste wat Amsterdam kan doen’

2 september 2019


In memoriam,
Hans Onno van den Berg, voorzitter en nestor Amsterdam Gastvrij

HO zwembad frankrijk.png

Geschokt en verdrietig zijn we door het overlijden van onze oprichter en nestor Hans Onno van den Berg. Hans Onno overleed op woensdag 14 augustus in het bijzijn van zijn naaste familie in het ziekenhuis van Tulle, Frankrijk. Hij was daar op vakantie toen zijn situatie, hij was al ernstig ziek, drastisch verslechterde. Hij bleek te zwak om nog bij leven naar zijn stad, Amsterdam, terug te keren. Hans Onno is 71 jaar geworden.

Hans Onno richtte Amsterdam Gastvrij eind 2017 op vanuit een innerlijke noodzaak een stem te geven aan duizenden Amsterdamse particuliere toeristische verhuurders die, zo vond hij, ten onrechte door politiek en media in het beklaagdenbankje werden geplaatst als veroorzakers van verschillende problemen waar de stad mee kampt, zoals drukte en woningnood.

Op het moment dat hij onze vereniging oprichtte en haar naam gaf, leed hij al aan kanker. Voor hem geen enkele reden om niet aan een nieuw avontuur te beginnen, waarvan hij dondersgoed wist dat het, zoals hij het zelf noemde, een "uphill battle" zou worden. Dit, terwijl hij niets meer te bewijzen had. Hij kon immers terugkijken op een prachtige carrière als onder andere directeur, bestuurder en adviseur in de kunst en cultuursector. Ook was hij lange tijd als bestuurder verbonden aan MKB-Nederland en diverse culturele instellingen. Hij publiceerde daarnaast honderden artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen die zijn interesse hadden: van internationale politiek en geschiedenis tot klassieke muziek en Nederlands-Indië. Hans Onno werd in 2012 geridderd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Iedereen die hem heeft ontmoet, zal het zonder aarzeling beamen: Hans Onno was een markant man. Niet voor niets bij de radio begonnen, want gezegend met een donkerbruine, sonore stem die vaak diende als drager van messcherpe analyses en kristalheldere opvattingen die hij, welbespraakt als hij was, met een goede dosis dramatiek wist over te brengen. Hoewel absoluut eigenwijs, was hij niet doof voor andere meningen en toonde hij warme belangstelling voor anderen, ook op persoonlijk vlak.

We zagen hem langzaam, maar veel te snel achteruitgaan. Stap voor stap beperkte de ziekte hem meer. In het begin dronken we na afloop van onze vergaderingen die veelal bij hem thuis plaatsvonden, tot zijn genoegen nog weleens een glas wijn. De medicatie voorkwam dat op een gegeven moment. De momenten dat hij zichtbaar pijn had, werden talrijker. Toch was hij zelden terneergeslagen. Eerder blijmoedig en strijdbaar. Toen het lopen moeilijker werd riep hij: "Maar fietsen gaat nog prima!" Hij had de gave om het zware licht te maken. Hij kon je het vertrouwen geven: er is altijd nog hoop, we moeten door.

Tot op het laatste moment heeft Hans Onno vooruitgekeken. Nog altijd had hij een stapeltje boeken op het tafeltje naast zijn stoel liggen die hij nog wilde lezen. Hij maakte plannen, verheugde zich op de vakantie met zijn vriendin Jo en de kinderen.

De laatste keer dat ik hem sprak, zat hij naast een zwembad, ergens in Frankrijk. Hij was blij met een aantal kritische artikelen in dagblad Trouw over de plannen van de gemeente Amsterdam betreffende het vergunningenstelsel voor B&B’s. We bespraken dat we na de komkommertijd een aantal brieven aan landelijke kranten zouden schrijven. Hij had het al in z'n hoofd, zei hij opgewekt.

Die brieven gaan er komen, Hans Onno. Vast niet zo welluidend en scherp als jij ze zou hebben geformuleerd. We gaan je verschrikkelijk missen. Maar we gaan door, net als jij dat deed.

Dag strijder, kompaan, duovoorzitter en vriend. Dankjewel voor wie je was voor ons allen.

Tim Klein Haneveld

Voorzitter Amsterdam Gastvrij

Website Hans Onno van den Berg


Amsterdam Gastvrij!

Vereniging van Bed & Breakfast en Vakantieverhuur, behartigt de belangen van verhuurders, levert een bijdrage aan de gemeentelijke visieontwikkeling op B&B en vakantieverhuur, wil de beeldvorming daarover positief beïnvloeden en de leden ondersteunen in procedures met overheden of corporaties.  Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist. Zo vaart heel Amsterdam wel bij het toerisme