Verslag VVE bijeenkomst Sebastiaan Kieffer van Amstel advocaten

Op woensdag 27 juni hebben we een bijeenkomst gehouden met ruim 35 leden die in een VVE zitten en daar problemen ondervinden bij het runnen van een B&B of om aan vakantieverhuur te doen.

Sebastiaan Kieffer van Amstel Advocaten heeft daar een zeer strakke presentatie gegeven over wat wel/niet mogelijk is binnen de vele varianten waarin VVE’s vorm hebben gekregen.

Sebastiaan heeft een checklist gemaakt. Ook heeft hij een gratis spreekuur op vrijdag ochtend van 9 - 10 uur.

Aanmelden via 020 528 90 30 of info@amsteladvocaten.nl

Kern van zijn betoog is dat de ruimte voor 90% wordt bepaald door de Splitsingsacte, het Reglement en het Huishoudelijk Reglement en tenslotte de vergadering van eigenaren, dit alles in aflopende volgorde van belangrijkheid.

Dat betekent dat wanneer het runnen van een B&B in de splitsingsacte is verboden, er zonder wijziging van die acte geen ruimte voor is. Maar omgekeerd, als hij daar is toegestaan, kan die toestemming niet via een vergadering worden ingetrokken. Ook mag er minder naarmate particuliere verhuur meer ‘commercieel’ is. Via de civiele rechter kunnen negatieve besluiten soms ongedaan worden gemaakt omdat zij ‘onredelijk zijn en geen belang dienen’. Daarmee kunnen ook onredelijke besluiten uit een splitsingsacte soms ongedaan worden gemaakt. Je buren 20 nummers verderop kunnen niet aanvoeren dat zij ‘overlast’ ervaren. Maar je moet er wel veel voor doen.