Is verhuur via AirBnb een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn?

De (prejudiciële) vragen zijn gesteld

van Wieringa Advocaten

Een Franse rechter heeft onlangs prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de werking van de Dienstenrichtlijn ten aanzien van het op onregelmatige basis kortstondig verhuren van een woning aan incidentele klanten.

Wat was er aan de hand? De eigenaar van een eenkamerflat in Parijs, Cali Apartments, was door de Franse officier van justitie gedagvaard wegens het zonder vergunning wijzigen van het gebruik van woonruimten. De officier van justitie vordert de veroordeling van Cali Apartments tot betaling van een geldboete en tot het verplichten van Cali Apartments om het pand voor normale bewoning te gebruiken. De appelrechter oordeelt dat was aangetoond dat Cali Apartments de eenkamerflat zonder voorafgaande vergunning op onregelmatige basis kortstondig verhuurde aan incidentele klanten, hetgeen in strijd is met Franse wetgeving. Lees het hele artikel op de site van Wieringa Advocaten.