Verslag Bijeenkomst 5 maart 2019: ‘Zelfstandigheid’ en Aanwezigheid gastheer/-vrouw bij ontvangst aangewezen als eerste prioriteit juridische actie

De vergadering over onze juridische speerpunten werd tot onze vreugde bezocht door ruim 100 mensen. Omdat het aantal voetballiefhebbers binnen het bestuur niet heel groot is, had niemand bedacht dat juist die avond Ajax – Real Madrid zou spelen en toen we daar achter kwamen zag het er even naar uit dat in de Nassaukerk slechts enkele rijen gevuld zouden zijn. Dat viel dus reuze mee.

Iris de Roos, de advocaat die voor ons de klacht bij de Europese Commissie heeft ingediend die moet leiden tot een inbreukprocedure, lichtte toe op welke manieren wij juridische actie kunnen ondernemen. 

Ons rechtstelsel zit mooi, maar tamelijk ingewikkeld in elkaar. Wie eenmaal bij de Raad van State is geweest kan niet meer ‘omhoog’ naar het Europees Hof, tenzij in de procedure voor het Raad van State nadrukkelijk is gewezen op de incongruentie met Europese regelgeving.

De zaken die tot nu toe bij de Raad van State zijn voorgekomen (november 2018, februari 2019) stellen beiden dat 1 dag vakantieverhuur al woningonttrekking is evenals verhuur aan meer dan 4 mensen in één woning (in dit gaval 5 mensen) en hebben die verwijzing naar incongurentie niet gemaakt. Daar kun je niet mee naar Europa, daarvoor moet er opnieuw een procedure bij de Raad van State worden aangespannen waar die verwijzing naar Europese regelgeving wèl is opgenomen. We zullen dus van de bodem af moeten beginnen.

Ook maakt het uit welke gronden je aanvoert. Als het gaat om aantasting van het Woonrecht kom je terecht bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als het gaat om vrij verkeer van diensten beroep je je op de Dienstenrichtlijn en kom je terecht bij het Europees Hof van Justitie. 

Onze klacht bij de Europese Commissie is een derde weg, die ook zonder rechtszaken kan worden bewandeld. Dat hebben we dus inmiddels gedaan.

Daarna werden de onderwerpen gepresenteerd die wij als bestuur het meest relevant en kanshebbend achten om juridisch  te bevechten. 

Na een rondje toelichting en vragen hebben we de zaal gevraagd welke onderwerpen men het meest van belang vond. Hier kwam het volgende prioriteitenlijstje uit:

1.       Wat is zelfstandigheid
Dit betreft de onzinnige regels die wij ‘de kerstboom’ noemen zoals wel of geen keuken plus eigen douche/WC (een tuinhuisje, caravan etc. niet noemen want dat is volgens Iris een onmogelijke zaak), wanneer heeft een B&B een eigen opgang. Ook de vraag of een ruimte kleiner dan 18m2 überhaupt ooit als zelfstandig aangemerkt kan worden valt daar onder. 

Dit onderwerp kent twee invalshoeken:
a.       Mag ‘zelfstandigheid’ een negatieve eis zijn voor B&B houders (als te zelfstandig, dan mag het niet)?
b.      Zijn de voorwaarden voor ‘zelfstandigheid’ redelijk. 

Voor dit onderwerp gingen 50 handen de lucht in.

2.       Aanwezigheid van gastheer/-vrouw
Hierover bestaat veel verwarring en ergernis. Ook dit onderwerp kent twee varianten:
a.       mag ik mijn vader/moeder/zoon/buurvrouw vragen de honneurs waar te nemen, of
b.      mag ik ook een ‘commercieel’ sleutelbedrijf in de arm nemen?
De eerste variant werd door onze jurist het meest kanshebbend geacht. 

Hiervoor gingen 35 handen de lucht in.

3.       Vier mensen mag ook 5 of 6 zijn als het maar (kleine) kinderen zijn (gezinsargument)
Dit onderwerp werd door onze jurist redelijk kanshebbend geacht, maar er gingen niet meer dan 15 handen de lucht in om er een prioriteit van te maken.

4.       Combineren vakantieverhuur en B&B
Ook dit onderwerp lijkt kansrijk, maar niet meer dan 10 mensen staken daar hun hand voor in de lucht.

Eerste conclusie: we zetten in op ‘zelfstandigheid en aanwezigheid gastheer/- vrouw
Om deze onderwerpen bij de rechter te krijgen is er nog wel het één en ander nodig:

  • Een mooie ‘schone’ zaak. Dat wil zeggen dat de opgelegde boete/dwangsom alleen de ‘zelfstandigheid’ of aanwezigheid betreft en niet ook de grootte, meer personen, er niet zelf wonen e.d. Dan verliezen we het namelijk op die gronden.

  • Overleg met de wethouder: we willen graag met de gemeente in overleg om hier twee proefprocessen van te maken. Dat zou moeten inhouden dat gedurende de procedure de B&B gewoon open mag blijven en dat in geval de gemeente wint, de dwangsom/boete niet wordt geïnd. Deze hobbel is nog niet eenvoudig te nemen. Ook is denkbaar dat de gemeente op grond van de aangekondigde procedure al een aantal regels (opnieuw) aanpast. Dan behalen we al winst zonder procedure.

  • Er moet een proefkonijn zijn. 4 mensen hebben zich al opgegeven, maar we horen graag nog van anderen of zij daartoe bereid zijn. Het gaat immers om een mooie ‘schone’ zaak.

  • Er moet voldoende in kas zijn om de procedure te voeren. Het juridisch fonds heeft nu ruim € 5.000,- in kas. Dat is een mooi begin, maar nog niet genoeg. We doen dus een beroep op jullie dat bedrag te vergroten. NL48BUNQ2206127237.

    De avond werd zeer geanimeerd afgesloten met een VVE tafel waar mensen met VVE perikelen terecht konden bij Sebastiaan Kieffer van Amsteladvocaten om zich te laten voorlichten over de mogelijkheden om als bekneld VVE eigenaar toch, al is het maar gedeeltelijk je zin te kunnen krijgen. En onze Spoedeisende-Hulp-tafel van Jesse Eernstman en Marion Lépinasse waar mensen met hun zorgen over het naleven van de regels terecht konden.

    Er werd nog geanimeerd nageborreld, waarbij de 4-1 overwinning van Ajax nog mocht bijdragen aan de goede stemming.

We houden jullie via de website en per mail op de hoogte.