Opinie: Wie profiteert er nu echt van de torenhoge huizenprijzen in Amsterdam?

Verontrustende berichten over de woningmarkt in Amsterdam. Wie heeft ze de afgelopen jaren niet gelezen of gehoord? Beleggers zoals het Amerikaanse BlackRock doen hun intrede op de kennelijk lucratieve Amsterdamse markt. Het college, met wethouder Ivens voorop, maakt zich grote zorgen. De gewone man, de politie agent of leraar kan niet meer in Amsterdam wonen door de alsmaar stijgende prijzen. Maar is de gemeente wel gebaat bij lagere woningprijzen of zijn het krokodillentranen die Ivens huilt?  

Amsterdam kent in tegenstelling tot bijna alle andere gemeenten in het land erfpacht. Dus je betaalt in Amsterdam een torenhoge prijs zonder eigenaar van de grond te worden. Sterker nog. Daarnaast moet je daar jaarlijks aan de gemeente een fors en alsmaar hoger bedrag voor betalen. De erfpacht is gekoppeld aan o.a. de WOZ waarde.  

In het parool van 3 september jongstleden stond de volgende kop:  ‘De overstap naar het nieuwe erfpachtstelsel wordt vanaf 1 januari onbetaalbaar, stelt Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren zijn vanaf die datum soms negen keer zoveel kwijt.’

De gemeente schroomt dus niet om de eigen kas te spekken dankzij die hoge prijzen en maakt het voor de ‘gewone man’ onbetaalbaar. Uit berekeningen van VEH blijkt dat Amsterdammers volgend jaar soms wel negen keer zoveel kwijt zijn. De eigenaar van een huis van 80 vierkante meter in de Vogelbuurt (een heel goedkope wijk) kan nu nog zijn erfpachtcanon vastleggen voor 190 euro per jaar. Vanaf volgend jaar is dit 1750 euro. 

Maarten de Gruyter, directeur van vastgoedbedrijf Boelens De Gruyter hekelt op 11 september op BNR nieuwsradio de gemeente. “Amsterdam gaat volledig mee in de marktwerking door de prijs van de erfpacht aan te passen aan wat zij denken dat de vastgoedbedrijven eraan verdienen. De perceptie dat vastgoedbedrijven volop cashen op de krapte in de woningmarkt vindt hij volledig verkeerd.” Die, naar de mening van Boelens, te hoge erfpacht zal natuurlijk worden doorberekend in de huren die hij gaat vragen voor de woningen die hij wil bouwen. En daarmee worden ze zeker niet bereikbaarder voor de politieagenten en leraren die Ivens zegt te willen huisvesten. 

Wethouder Ivens heeft ook zijn pijlen op de vakantieverhuur gericht. “Een huis is om in te wonen, een huis is geen verdienmodel” is het mantra van Ivens. Echter, voor steeds meer Amsterdammers is het noodzakelijk om een deel van hun woning te verhuren om de stijgende woonlasten waaronder de erfpacht te kunnen blijven betalen.

HM